Lagtingets beslut 47/2020

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 47/2020

 

Datum

Ärende

 

2020-06-03

LF 18/2019-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om kompensation till kommunerna för minskade skatteintäkter 2020

 

     I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

1 §

     För att stödja kommunerna ekonomiskt under 2020 betalar landskapsregeringen 3 500 000 euro i kompensation för minskade skatteintäkter. Beloppet fördelas mellan kommunerna enligt följande:

 

Kommun

Belopp, euro

Brändö

51 492,82

Eckerö

95 485,64

Finström

292 933,97

Föglö

51 683,25

Geta

40 886,48

Hammarland

148 054,20

Jomala

572 981,43

Kumlinge

37 503,51

Kökar

26 788,10

Lemland

233 227,30

Lumparland

47 700,44

Mariehamn

1 517 046,58

Saltvik

204 964,95

Sottunga

12 910,59

Sund

122 188,56

Vårdö

44 152,18

 

2 §

     Lagtinget bemyndigar landskapsregeringen att bestämma att denna lag helt eller delvis ska träda i kraft i den ordning som föreskrivs i 20 § 3 mom. självstyrelselagen (1991:71) för Åland.

     Denna lag träder i kraft den ...  och tillämpas för finansåret 2020. Kompensationen betalas ut till kommunerna så snart som möjligt efter lagens ikraftträdande.

 

__________________

    

 

 

     Mariehamn den 3 juni 2020

 

 

 

Roger Nordlund 

talman

 

 

Ingrid Zetterman 

vicetalman

 

 

Bert Häggblom

vicetalman