Lagtingets beslut 5/2013

Lagtingsår: 2012-2013
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 5/2013

 

Datum

Ärende

 

2013-01-21

BF 2/2012- 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Andra tilläggsbudget för år 2012

 

     Efter att förslag inkommit från landskapsregeringen har lagtinget antagit nedanstående andra tilläggsbudget för år 2012:

    

I N K O M S T E R

Avdelning 34

34.

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-500 000

34.90.

PENSIONER OCH PENSIONSAVGIFTER

-500 000

34.90.04.

Överföring från pensionsfonden

-500 000

Avdelning 35

35.

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-1 600 000

35.70.

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

-1 600 000

35.70.20.

Ålands hälso- och sjukvård - verksamhetsinkomster

-1 000 000

35.70.39.

Kommunernas ersättning för Gullåsen

-600 000

Avdelning 37

37.

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

1 265 000

37.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

1 225 000

37.01.01.

Näringsavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsinkomster

1 225 000

37.03.

NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE

-80 000

37.03.23.

Ålands landsbygdscentrum - verksamhetsinkomster

-80 000

37.52.

SKÖTSEL AV JORDEGENDOMAR

120 000

37.52.20.

Skötsel av jordegendomar

120 000

Avdelning 38

38.

TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

88 000

38.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

15 000

38.01.01.

Trafikavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsinkomster

15 000

 

 

 

38.70.

MOTORFORDONSBYRÅN

73 000

38.70.20.

Motorfordonsbyrån - verksamhetsinkomster

73 000

Avdelning 39

39.

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER

7 709 000

39.01.

FINANSIELLA POSTER

930 000

39.01.91.

Räntor på lån

130 000

39.01.92.

Ränteinkomster

800 000

39.10.

SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

1 312 000

39.10.90.

Avräkningsbelopp

662 000

39.10.92.

Återbäring av lotteriskatt

650 000

39.30.

UPPTAGNA LÅN

4 992 000

39.30.90.

Finansieringslån

4 992 000

39.90.

ÅTERFÖRDA ANSLAG

475 000

39.90.95.

Återbokade bidrag

475 000

Inkomsternas totalbelopp

6 962 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U T G I F T E R

Huvudtitel 43

43.

KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

200 000

43.25.

FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION

300 000

43.25.67.

Räntestöd och landskapsborgen för bostadsproduktion (F)

300 000

43.30.

BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET

0

43.30.01.

Brand- och räddningsväsendet - verksamhetsutgifter (VR)

-8 000

43.30.30.

Landskapsandelar enligt landskapslag om brand- och räddningsväsendet

8 000

43.60.

ÅLANDS POLISMYNDIGHET

-100 000

43.60.20.

Ålands polismyndighet - verksamhetsutgifter (VR)

-100 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudtitel 44

44.

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

500 000

44.90.

PENSIONER OCH PENSIONSAVGIFTER

500 000

44.90.04.

Pensioner och familjepensioner (F)

500 000

Huvudtitel 45

45.

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-1 200 000

45.70.

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

-1 200 000

45.70.20.

Ålands hälso- och sjukvård - verksamhetsutgifter (VR)

-1 200 000

Huvudtitel 46

46.

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

160 000

46.13.

PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR KULTURELL VERKSAMHET

0

46.13.25.

Kulturell verksamhet vid Eckerö post- och tullhus

-10 000

46.13.51.

Understöd för Ålands sjöfartsmuseum r.s.

15 000

46.13.52.

Understöd för särskilda projekt

-5 000

46.34.

ÅLANDS MUSIKINSTITUT

0

46.34.20.

Ålands musikinstitut - verksamhetsutgifter (VR)

0

46.44.

JOMALA GÅRD

160 000

46.44.21.

Skoljordbruket Jomala gård - verksamhetsutgifter (VR)

160 000

Huvudtitel 47

47.

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-6 279 000

47.03.

NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE

-6 085 000

47.03.23.

Ålands landsbygdscentrum - verksamhetsutgifter (VR)

40 000

47.03.60.

Ersättande av kreditförluster (R)

-732 000

47.03.61.

Avskrivning av återkravsfordringar

-5 393 000

47.05.

EUROPEISKA UNIONEN - REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

-35 000

47.05.69.

Återbetalning av medel för målprogram 2

-35 000

 

 

 

 

 

 

47.17.

EUROPEISKA UNIONEN - PROGRAM FÖR LANDSBYGDENS UTVECKLING

351 000

47.17.42.

Landskapets finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007 - 2013, axel 1 (RF)

211 000

47.17.46.

Förskottering av EU:s finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007 - 2013, axel 1 (RF)

140 000

47.21.

FRÄMJANDE AV SKOGSBRUKET

-110 000

47.21.01.

Främjande av skogsbruket - verksamhetsutgifter (VR)

-110 000

47.30.

ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESTÖDSMYNDIGHET

-400 000

47.30.50.

Arbetslöshetsersättningar (F)

-400 000

Huvudtitel 48

48.

TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-343 000

48.10.

ÖVRIG TRAFIK

10 000

48.10.45.

Understöd för kollektiv trafik

10 000

48.21.

REDERIENHETEN

0

48.21.20.

Rederienheten - verksamhetsutgifter (VR)

0

48.30.

KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING

-280 000

48.30.79.

Bro- och hamninvesteringar (R)

-280 000

48.70.

MOTORFORDONSBYRÅN

-73 000

48.70.20.

Motorfordonsbyrån - verksamhetsutgifter (VR)

-73 000

Utgifternas totalbelopp

-6 962 000

 

 

     Mariehamn den 21 januari 2013

 

 

 

Britt Lundberg 

talman

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman

 

 

Roger Jansson

vicetalman