Andra tilläggsbudget för år 2012

Budgetförslag BF 2/2012-2013 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: budget, tilläggsbudget, ålands industrihus, arbetslöshetsersättning, avräkningsbelopp, lotteriskatt

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter