Lagtingets beslut 5/2020

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 5/2020

 

Datum

Ärende

 

2020-03-27

BF04/2019-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Andra tillägg till budgeten för år 2020

 

     Efter att förslag inkommit från landskapsregeringen har lagtinget antagit nedanstående andra tillägg till budgeten för Åland under år 2020:

    

Anslag

Inkomster

 tb 2020

 tb 2020

VERKSAMHET

Avdelning 2

200

LANDSKAPSREGERINGEN OCH REGERINGSKANSLIET

-4 000 000

0

260

Landskapsregeringens övriga inkomster och utgifter

-4 000 000

0

26099

Ofördelat resursanslag

-4 000 000

0

Avdelning 4

400

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS

FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-100 000

0

400

Allmän förvaltning

-100 000

0

40010

Social- och miljöavdelningens allmänna förvaltning,

verksamhet

-100 000

0

Avdelning 5

500

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS

FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-50 000

0

516

Penningautomatmedel för kulturell verksamhet

-50 000

0

51600

Penningautomatmedel för kulturell verksamhet (R)

-50 000

0

80 - 88

MYNDIGHETER SAMT FRISTÅENDE ENHETER

-7 239 000

0

840

Ålands hälso- och sjukvård

-7 019 000

0

84000

Ålands hälso- och sjukvård, verksamhet

-7 019 000

0

860

Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet

-220 000

0

86050

Sysselsättnings- och arbetslöshetsunderstöd

-220 000

0

Verksamhet sammanlagt

-11 389 000

0

ÖVERFÖRINGAR

Avdelning 4

400

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS

FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-250 000

0

410

Övriga sociala uppgifter

-250 000

0

41010

Övriga sociala uppgifter, överföringar (F)

-250 000

0

Avdelning 5

500

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS

FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-300 000

0

515

Penningautomatmedel för ungdomsarbete och idrott

-150 000

0

51500

Penningautomatmedel för ungdomsarbete och idrott (R)

-150 000

0

516

Penningautomatmedel för kulturell verksamhet

-150 000

0

51600

Penningautomatmedel för kulturell verksamhet (R)

-150 000

0

Avdelning 6

600

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-10 600 000

0

610

Näringslivets främjande

-10 600 000

0

61000

Näringslivets främjande (R)

-10 600 000

0

80 - 88

MYNDIGHETER SAMT FRISTÅENDE ENHETER

-10 000 000

0

860

Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet

-10 000 000

0

86050

Sysselsättnings- och arbetslöshetsunderstöd (F)

-10 000 000

0

Överföringar sammanlagt

-21 150 000

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKATTEFINANSIERING, FINANSIELLA POSTER OCH

RESULTATRÄKNINGSPOSTER

890

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR,

INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER

32 843 000

0

892

Finansiella poster

32 843 000

0

89250

Avkastning av Ålands Penningautomatförenings verksamhet

32 843 000

0

Skattefinansiering, finansiella poster och resultaträkningsposter sammanlagt

32 843 000

0

 

 

 

 

INVESTERINGAR, LÅN OCH ÖVRIGA FINANSINVESTERINGAR

80-88

MYNDIGHETER SAMT FRISTÅENDE ENHETER

-304 000

0

9840

Ålands hälso- och sjukvård

-304 000

0

984000

Hälso- och sjukvårdsinvesteringar (R)

-304 000

0

Investeringar, lån och övriga finansinvesteringar sammanlagt

-304 000

0

Anslag och inkomster totalt ovanstående

0

0

 

 

 

     Mariehamn den 27 mars 2020

 

 

 

Roger Nordlund

talman

 

 

Ingrid Zetterman

vicetalman

 

 

Bert Häggblom

vicetalman