Förslag till andra tilläggsbudget för år 2020

Budgetförslag BF 4/2019-2020 (slutbehandlat)  

Åtgärder