Lagtingets beslut 53/2015

Lagtingsår: 2014-2015
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 53/2015

 

Datum

Ärende

 

2015-06-12

LF 18/2014-2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av 1 § landskapslagen om gymnasieutbildning

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     fogas till 1 § landskapslagen (2011:13) om gymnasieutbildning ett nytt 2 mom. som följer:

 

1 §

Lagens tillämpningsområde och tillsynsmyndighet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     I fråga om utbildning på gymnasienivå som ordnas som sysselsättningsfrämjande utbildning gäller vad som föreskrivs i landskapslagen om sysselsättningsfrämjande utbildning.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft

 

 

 

     Mariehamn den 12 juni 2015

 

 

 

Britt Lundberg 

talman

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman

 

 

Roger Jansson

vicetalman