Lagtingets beslut 58/2015

Lagtingsår: 2014-2015
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 58/2015

 

Datum

Ärende

 

2015-06-12

LF 18/2014-2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av 23 § barnomsorgslagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 23 § 2 mom. 8 punkten barnomsorgslagen (2011:86) för landskapet Åland som följer:

 

23 §

Beaktande av inkomster vid fastställande av barnomsorgsavgifter

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Såsom i 1 mom. avgiftsgrundande inkomst betraktas inte

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     8) stöd för deltagande i sysselsättningsfrämjande utbildning enligt landskapslagen (   :   ) om sysselsättningsfrämjande utbildning,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft

 

 

 

     Mariehamn den 12 juni 2015

 

 

 

Britt Lundberg 

talman

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman

 

 

Roger Jansson

vicetalman