Lagtingets beslut 63/2017

Tillhör ärendet: Elektronisk förvaltning
Lagtingsår: 2016-2017
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 63/2017

 

Datum

Ärende

 

2017-08-28

LF 26/2016-2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av 4 § landskapslagen om yrkesmässig trafik

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 4 § 3 mom. landskapslagen (1976:33) om yrkesmässig trafik sådant det lyder i landskapslagen 2008/41 som följer:

 

4 §

Ansökan om trafiktillstånd

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Landskapsregeringen kan vid behov offentligen delge och uppmana dem som önskar bedriva yrkesmässig trafik att ansöka om tillstånd för detta. Vid delgivningen ska bestämmelserna om offentlig delgivning i förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland iakttas.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

    

 

 

     Mariehamn den 28 augusti 2017

 

 

 

Johan Ehn 

talman

 

 

Veronica Thörnroos

vicetalman

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman