Elektronisk förvaltning

Lagförslag LF 26/2016-2017 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: lagförslag, elektronisk förvaltning, elektroniska anslagstavla, anslagstavla, elektronisk delgivning,
Berörda lagar: ll om ändring av förvaltningslagen för landskapet åland
ll om ändring av kommunallagen för landskapet åland
ll om ändring av 9b § landskapslagen om ärendenas handläggning i landskapsregeringen
ll om ändring av landskapslagen om ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet
ll om ändring av landskapslagen om ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet
ll om ändring av landskapslagen om ålands statistik- och utredningsbyrå
ll om ändring av landskapslagen om hälso- och sjukvård
ll om ändring av landskapslagen om ålands polismyndighet
ll om ändring av landskapslagen om gymnasieutbildning
ll om ändring av landskapslagen om högskolan på åland
ll om ändring av landskapslagen om motorfordonsbyrån
ll om ändring av landskapslagen om ålands ombudsmannamyndighet
ll om ändring av landskapslagen om ålands sjösäkerhetscentrum
ll om ändring av landskapslagen om datainspektionen
ll om ändring av landskapslagen om ålands energimyndighet
ll om ändring av lotteriinspektionen
ll om ändring av landskapslagen om landskapsrevisionen
ll om ändring av ålands kulturdelegation
ll om ändring av landskapslagen om ålands folkhögskola
ll om ändring av landskapslagen om ålands musikinstitut
ll om ändring av vattenlagen för landskapet åland
ll om ändring av landskapslagen om miljöskydd
ll om ändring av 50 och 114 §§ landskapslagen om allmänna vägar i landskapet åland
ll om ändring av 23 § jaktlagen för landskapet åland
ll om ändring av 25 och 41 §§ landskapslagen om fiske i landskapet åland
ll om ändring av 21 § landskapslagen om hembygdsrättsförfaranden
ll om ändring av 46 § landskapslagen om naturvård
ll om ändring av 4 § landskapslagen om yrkesmässig trafik
ll om ändring av 8 § landskapslagen om fornminnen


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser