Lagtingets beslut 69/2021

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 69/2021

 

Datum

Ärende

 

2021-03-29

LF 17/2020-2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av 1 § landskapslagen om tillämpning på Åland av lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården

 

     I enlighet med lagtingets beslut fogas till 1 § landskapslagen (2016:15) om tillämpning på Åland av lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården ett nytt 3 mom. som följer:

 

1 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Lagen om ändring av 3 § lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården (FFS 1202/2020) ska inte tillämpas till den del det är fråga om landskapets lagstiftningsbehörighet.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

                                                                 

 

 

     Mariehamn den 29 mars 2021

 

 

 

Bert Häggblom

talman

 

 

Katrin Sjögren 

vicetalman

 

 

Roger Nordlund

vicetalman