Lagtingets beslut 72/2021

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 72/2021

 

Datum

Ärende

 

2021-03-29

BF03/2020-2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Första tillägg till budgeten för år 2021

 

     Efter att förslag inkommit från landskapsregeringen har lagtinget antagit nedanstående första tillägg till Ålands budget för år 2021:

    

Anslag

Inkomster

 tb 2021

 tb 2021

 

 

 

 

VERKSAMHET

Avdelning 4

400

Social- och miljöavdelningens förvaltningsområde

-166 000

140 000

400

Allmän förvaltning

-166 000

140 000

40010

Social- och miljöavdelningens allmänna förvaltning,
verksamhet

-166 000

140 000

Avdelning 5

500

Utbildnings- och kulturavdelningens förvaltningsområde

0

0

540

Ålands museum

0

0

54000

Ålands museum

0

0

80-88

Myndigheter samt fristående enheter

-195 000

0

840

Ålands hälso- och sjukvård

-10 000

0

84000

Ålands hälso- och sjukvård, verksamhet

-10 000

0

871

Rederiverksamhet

-185 000

0

87100

Rederienheten, verksamhet (R)

-185 000

0

Verksamhet sammanlagt

-361 000

140 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖVERFÖRINGAR

Avdelning 5

500

Utbildnings- och kulturavdelningens förvaltningsområde

-70 000

0

502

Studiestöd

-70 000

0

50200

Studiestöd (F)

-70 000

0

Avdelning 6

600

Näringsavdelningens förvaltningsområde

-300 000

0

610

Näringslivets främjande

-300 000

0

61000

Näringslivets främjande (R)

-300 000

0

Avdelning 7

700

Infrastrukturavdelningens förvaltningsområde

0

0

747

Övrig trafik

0

0

74700

Understöd för övrig trafik

0

0

Överföringar sammanlagt

-370 000

0

89

SKATTEFINANSIERING, FINANSIELLA POSTER OCH

RESULTATRÄKNINGSPOSTER

890

Skatter och avgifter av skattenatur, inkomster av lån

och finansiella poster

0

707 000

890

Skatter och inkomster av skattenatur

0

707 000

89000

Skatter och inkomster av skattenatur

0

707 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

892

Finansiella poster

0

0

89230

Landskapets fastighetsverk

0

0

Skattefinansiering, finansiella poster och

resultaträkningsposter sammanlagt

0

707 000

Anslag och inkomster totalt ovanstående

-731 000

847 000

 

 

     Mariehamn den 29 mars 2021

 

 

 

Bert Häggblom

talman

 

 

Katrin Sjögren

vicetalman

 

 

Roger Nordlund

vicetalman