Lagtingets beslut 75/2019

Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BESLUT LTB 75/2019

 

Datum

Ärende

 

2019-09-25

BF04/2018-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Andra tilläggsbudget för landskapet Åland år 2019

 

     Efter att förslag inkommit från landskapsregeringen har lagtinget antagit nedanstående andra tilläggsbudget för landskapet Åland för år 2019:

    

Anslag

Inkomster

 tb 2019

 tb 2019

 

 

 

 

VERKSAMHET

Avdelning 1

100

LAGTINGET

-90 000

0

101

LAGTINGET

-90 000

0

10100

Lagtinget, verksamhet

-90 000

0

Avdelning 2

200

LANDSKAPSREGERINGEN OCH REGERINGSKANSLIET

-32 000

0

260

LANDSKAPSREGERINGENS ÖVRIGA INKOMSTER OCH

UTGIFTER

-32 000

0

26000

Landskapsregeringens övriga inkomster och utgifter

-32 000

0

Avdelning 3

300

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-332 000

0

390

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGSKOSTNADER

-332 000

0

39000

It-drifts- och utvecklingskostnader (R)

-332 000

0

Avdelning 4

400

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-

OMRÅDE

-20 000

0

430

ALLMÄN MILJÖVÅRD

-20 000

0

43000

Allmän miljövård, verksamhet

-20 000

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avdelning 6

600

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-60 000

0

650

JAKT- OCH VILTVÅRD

-60 000

0

65000

Jakt- och viltvård (R)

-60 000

0

Avdelning 7

700

INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-

OMRÅDE

-170 000

0

700

ALLMÄN FÖRVALTNING

-20 000

0

70010

Infrastrukturavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

-20 000

0

720

ELSÄKERHET OCH ENERGI

-150 000

0

72000

Elsäkerhet och energi

-150 000

0

80 - 88

MYNDIGHETER SAMT FRISTÅENDE ENHETER

-41 000

0

840

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

-16 000

0

84000

Ålands hälso- och sjukvård, verksamhet

-16 000

0

852

ÅLANDS MUSIKINSTITUT

-25 000

0

85200

Ålands musikinstitut, verksamhet

-25 000

0

Verksamhet sammanlagt

-745 000

0

ÖVERFÖRINGAR

Avdelning 7

700

INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-

OMRÅDE

-1 000 000

0

720

ELSÄKERHET OCH ENERGI

-1 000 000

0

72010

Främjande av hållbar energiomställning (RF)

-1 000 000

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 - 88

MYNDIGHETER SAMT FRISTÅENDE ENHETER

-200 000

0

860

ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICE-

-200 000

0

MYNDIGHET

86050

Sysselsättnings- och arbetslöshetsunderstöd (F)

-200 000

0

Överföringar sammanlagt

-1 200 000

0

 

 

 

 

 

 

 

 

9

INVESTERINGAR, LÅN OCH ÖVRIGA

FINANSINVESTERINGAR

80 - 88

MYNDIGHETER SAMT FRISTÅENDE ENHETER

-160 000

0

9825

ÅLANDS POLISMYNDIGHET

-160 000

0

982500

Investeringar (R)

-160 000

0

Investeringar, lån och övriga finansinvesteringar

sammanlagt

-160 000

0

Anslag och inkomster totalt ovanstående

-2 105 000

0

 

 

     Mariehamn den 25 september 2019

 

 

 

Gun-Mari Lindholm

talman

 

 

Veronica Thörnroos

vicetalman

 

 

Viveka Eriksson

vicetalman