Lagtingets beslut 79/2019

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BESLUT LTB 79/2019

 

Datum

Ärende

 

2019-12-09

LF 3/2019-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av 8a § landskapslagen om medborgarinstitut

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 8a § landskapslagen (1993:75) om medborgarinstitut sådan den lyder i landskapslagen 2018/24, som följer:

 

8a §

     Utöver landskapsandel för medborgarinstitut tilldelas kommunerna år 2018, 2019 och 2020, i enlighet med vad som fastställs i landskapet Ålands budget, ett temporärt stöd för driftskostnader för medborgarinstitut. Det temporära stödet betalas ut till kommunerna i procentuell andel i förhållande till kommunernas invånarantal.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

    

 

 

     Mariehamn den 9 december 2019

 

 

 

Roger Nordlund 

talman

 

 

Ingrid Zetterman 

vicetalman

 

 

Bert Häggblom

vicetalman