Lagtingets beslut 8/2014

Lagtingsår: 2013-2014
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ålands lagting

BESLUT LTB 8/2014

 

Datum

Ärende

 

2014-03-17

LF 4/2013-2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om upphävande av 22 § landskapslagen om hälso- och sjukvård

 

     I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

1 §

Upphävande

     Genom denna lag upphävs 22 § landskapslagen (2011:114) om hälso- och sjukvård.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den   .

 

 

 

     Mariehamn den 17 mars 2014

 

 

 

Britt Lundberg 

talman

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman

 

 

Roger Jansson

vicetalman