Patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård

Lagförslag LF 4/2013-2014 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: patienträttigheter, patient, hälso- och sjukvård, gränsöverskridande, avgift, avgifter,


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Hälsovård