Lagtingets beslut 8/2024

Lagtingsår: 2023-2024
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 8/2024

 

Datum

Ärende

 

2024-04-15

BF 3/2023-2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Första ändring av Ålands budget för år 2024

 

     Efter att förslag inkommit från landskapsregeringen har lagtinget antagit nedanstående första ändring av Ålands budget för år 2024:

    

Anslag

Inkomster

 Äb 2024

 Äb 2024

 

 

 

 

VERKSAMHET OCH ÖVERFÖRINGAR

80 - 88

Myndigheter samt fristående enheter

-4 800 000

0

840

Ålands hälso- och sjukvård

-4 800 000

0

84000

Ålands hälso- och sjukvård, verksamhet

-4 800 000

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Verksamhet och överföringar sammanlagt

-4 800 000

0

 

 

 

 

89

SKATTEFINANSIERING, FINANSIELLA POSTER OCH

RESULTATRÄKNINGSPOSTER

4 800 000

0

892

Finansiella poster

4 800 000

0

89250

Avkastning av Ålands Penningautomatförenings verksamhet

4 800 000

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Skattefinansiering, finansiella poster och resultat-

räkningsposter sammanlagt

4 800 000

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

INVESTERINGAR, LÅN OCH ÖVRIGA

FINANSINVESTERINGAR

80 - 88

Myndigheter samt fristående enheter

-3 600 000

1 300 000

9840

Ålands hälso- och sjukvård

-3 600 000

1 300 000

984000

Hälso- och sjukvårdsinvesteringar (R)

-3 600 000

1 300 000

Investeringar, lån och övriga finansinvesteringar

sammanlagt

-3 600 000

1 300 000

Anslag och inkomster totalt ovanstående

-3 600 000

1 300 000

 

 

     Mariehamn den 12 april 2024

 

 

 

Jörgen Pettersson

talman

 

 

Marcus Måtar

vicetalman

 

 

Rainer Juslin

vicetalman