Lagtingets beslut 85/2013

Lagtingsår: 2013-2014
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ålands lagting

BESLUT LTB 85/2013

 

Datum

Ärende

 

2013-12-11

LF 2/2013-2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av 4 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 4 § 1 mom. landskapslagen (2010:21) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete som följer:

 

4 §

Ikraftträdande

     Denna lag träder i kraft den 1 maj 2010 och gäller till och med den 31 december 2016.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

 

 

     Mariehamn den 11 december 2013

 

 

 

Britt Lundberg 

talman

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman

 

 

Roger Jansson

vicetalman