Främjandet av invalidpensionärers återgång i arbete förlängs

Lagförslag LF 2/2013-2014 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: invalid, pensionär, invalidpensionär, arbete, förlängande, återgång, pension, pensionsskydd, sjukpensionär,


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Hälsovård