Lagtingets beslut 86/2020

Tillhör ärendet: Upphävande av affärstidslag
Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 86/2020

 

Datum

Ärende

 

2020-10-02

LF 36/2019-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om upphävande av affärstidslagen för landskapet Åland

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

1 §

Upphävande

     Genom denna lag upphävs landskapslagen (1992:40) om affärstidslag för landskapet Åland.

 

2 §

Ikraftträdande

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

 

    

 

 

     Mariehamn den 2 oktober 2020

 

 

 

Roger Nordlund 

talman

 

 

Katrin Sjögren 

vicetalman

 

 

Bert Häggblom

vicetalman