Upphävande av affärstidslag

Lagförslag LF 36/2019-2020 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår att affärstidslagen för landskapet Åland upphävs.


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Näringarna