Lagtingets beslut 94/2015

Lagtingsår: 2015-2016
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 94/2015

 

Datum

Ärende

 

2015-12-21

LF 2/2015-2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av 11 § landskapslagen om planering av och landskapsandel för socialvården

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 11 § landskapslagen (1993:71) om planering av och landskapsandel för socialvården, sådan den lyder i landskapslagen 2008/148, som följer:

 

11 §

Landskapsandelsprocenter enligt bosättningsstrukturgrupp

     Landskapsandelsprocenterna enligt de bosättningsstrukturgrupper som avses i landskapslagen (1993:73) om bosättningsstrukturgrupper är följande:

 

Bosättningsstrukturgrupp

Procent

1

45,72

2

42,72

3

37,72

4

32,72

5

27,72

6

22,72

7

17,72

8

14,72

 

__________________

 

     Lagtinget bemyndigar landskapsregeringen att bestämma att denna lag helt eller delvis ska träda i kraft i den ordning som föreskrivs i 20 § 3 mom. självstyrelselagen.

     Denna lag träder ikraft den ...

 

    

 

 

     Mariehamn den 21 december 2015

 

 

 

Johan Ehn

talman

 

Veronica Thörnroos

vicetalman

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman