Höjd landskapsandel för socialvården

Lagförslag LF 2/2015-2016 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: landskapsandel, landskapsandelar, andel, procentsats, procentsatserna, kommun, kommunerna, driftskostnad, driftskostnaderna, socialvård, socialvården, hemvårdsstöd, hemvårdsstödet
Berörda lagar: ll om ändring av 11 § landskapslagen om planering av och landskapsandel för socialvården


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Socialvård och sysselsättning