Lagtingets beslut 94/2021

Tillhör ärendet: Ny blankettlag om fordon
Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 94/2021

 

Datum

Ärende

 

2021-09-20

LF 22/2020-2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av 2 § landskapslagen om Fordonsmyndigheten

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 2 § 1 mom. 5 punkten landskapslag (2018:8) om Fordonsmyndigheten som följer:

 

2 §

Myndighetens uppgifter

     Fordonsmyndigheten ska

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     5) sköta de uppgifter som bestäms i landskapslagen (:) om tillämpning av fordonslagen samt

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den…

 

__________________

 

    

 

 

     Mariehamn den 20 september 2021

 

 

 

Bert Häggblom 

Talman

 

 

Katrin Sjögren 

vicetalman

 

 

Roger Nordlund

vicetalman