Ny blankettlag om fordon

Lagförslag LF 22/2020-2021 (under behandling)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en ny landskapslag om tillämpning av rikets fordonslag. Genom förslaget blir stora delar av ri-kets nya fordonslag gällande på Åland och fordonslagstiftningen upp-dateras så att den överensstämmer med EU-rätten. Två kapitel i for-donslagen som behandlar periodiska besiktningar och fordonsregistre-ring ska inte tillämpas på Åland. Detta regleras sedan tidigare i land-skapslagen om besiktning och registrering av fordon. I lagförslaget in-går också följdändringar i två lagar och en ändring av landskapslagen om marknadskontrollen av vissa produkter där det anges att den lagen ska tillämpas på den marknadskontroll som omfattas av tillämpnings-området för landskapslagen om tillämpning av rikets nya fordonslag.


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Trafik