Lagtingets beslut 95/2023

Lagtingsår: 2023-2024
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 95/2023

 

Datum

Ärende

 

2023-12-14

BF01/2023-2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Ålands budget för år 2024

 

     Efter att förslag inkommit från landskapsregeringen har lagtinget antagit nedanstående budget för landskapet Åland för år 2024:

 

Anslag 2024

Inkomster 2024

VERKSAMHET OCH ÖVERFÖRINGAR

100

Lagtinget

-5 043 000

0

101

Lagtinget

-2 694 000

0

10100

Lagtinget, verksamhet

-2 694 000

0

111

Lagtingets kansli

-1 644 000

0

11100

Lagtingets kansli, verksamhet

-1 605 000

0

11130

Lagtingets bibliotek, verksamhet

-39 000

0

112

Lagtingets övriga utgifter

-395 000

0

11210

Lagtingets Östersjösamarbete, BSPC, verksamhet

-30 000

0

11220

Dispositionsmedel

-110 000

0

11290

Till lagtingsgruppernas disposition för kansliändamål

-255 000

0

120

Landskapsrevisionen

-240 000

0

12010

Landskapsrevisionen, verksamhet

-240 000

0

130

Ålands delegation i Nordiska rådet

-70 000

0

13010

Ålands delegation i Nordiska rådet, verksamhet

-70 000

0

200

Landskapsregeringen och regeringskansliet

-16 235 830

1 213 830

200

Lantrådet och ministrarna

-1 026 000

0

20010

Landskapsregeringen, verksamhet

-953 000

0

20020

Dispositionsmedel

-73 000

0

210

Regeringskansliet

-3 795 000

210 000

21010

Regeringskansliet, verksamhet

-3 795 000

210 000

212

Digitalisering och informationsteknologi inom
förvaltningen

-4 979 000

113 000

21200

Utgifter för digitalisering och informationsteknologi

-4 979 000

113 000

215

Kommunikationsverksamhet

-231 500

51 500

21500

Kommunikationsverksamhet

-124 500

48 500

21510

Ålands representation i Helsingfors, verksamhet

-107 000

3 000

220

Främjande av jämställdheten

-95 000

0

22000

Främjande av jämställdheten, verksamhet

-95 000

0

225

Främjande av integration

-79 000

0

22500

Främjande av integration

-79 000

0

230

Valkostnader

-6 000

0

23000

Valkostnader, verksamhet

-6 000

0

23000

Valkostnader, överföringar

0

0

232

Understödjande av politisk verksamhet

-195 830

172 830

23200

Understödjande av politisk verksamhet och politisk
information

-195 830

172 830

240

Brand- och räddningsväsendet

-80 000

0

24000

Brand- och räddningsväsendet, verksamhet

-80 000

0

24010

Landskapsstöd för materielanskaffningar (R)

0

0

250

Personalarbete och arbetsmiljö

-555 900

192 900

25000

Utbildning, företagshälsovård, arbetarskydd,

personalaktiviteter och personalpolitiska åtgärder

-555 900

192 900

252

Serviceverksamhet

-441 600

42 600

25210

Serviceverksamhet

-441 600

42 600

260

Landskapsregeringens övriga inkomster och utgifter

-829 000

423 000

26000

Landskapsregeringens övriga inkomster och utgifter

-240 000

0

26003

Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland

-155 000

0

26004

Ålandsdelegationen

-11 000

0

26005

Interreg Central Baltic Programme 2021 - 2027

-85 000

85 000

26006

Nordiska Skärgårdssamarbetet

-138 000

138 000

26007

Danaarv

-200 000

200 000

265

Konsumentskydd

-3 000

0

26500

Konsumentskydd, verksamhet

-3 000

0

270

Radio- och TV-verksamhet

-2 710 000

0

27000

Radio- och TV-verksamhet (F)

-430 000

0

27000

Radio- och TV-verksamhet, överföringar (F)

-2 280 000

0

280

Lagberedningen

-1 209 000

8 000

28010

Lagberedningen, verksamhet

-1 209 000

8 000

 

 

 

 

 

 

 

 

300

Finansavdelningens förvaltningsområde

-82 346 000

24 275 000

300

Allmän förvaltning

-3 215 000

250 000

30010

Finansavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

-3 215 000

250 000

330

Landskapsandelar och stöd till kommunerna

-25 830 000

0

33000

Landskapsandelar och stöd till kommunerna (RF)

-25 830 000

0

350

Penningautomatmedel

-4 509 000

0

35000

Penningautomatmedel (R)

-4 509 000

0

380

Pensioner och pensionsavgifter

-44 205 000

24 025 000

38000

Pensioner och pensionsrelaterade utgifter (F)

-44 205 000

24 025 000

390

Gemensamma förvaltningskostnader

-4 587 000

0

39050

Bokföringsmässiga korrigeringar och ofördelade
poster (F)

-1 807 000

0

39099

Internhyra

-2 780 000

0

400

Social- och miljöavdelningens förvaltningsområde

-33 506 000

601 000

400

Allmän förvaltning

-2 161 000

124 000

40010

Social- och miljöavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

-2 161 000

124 000

410

Övriga sociala uppgifter

-14 215 000

0

41000

Övriga sociala uppgifter, verksamhet

-215 000

0

41010

Övriga sociala uppgifter, överföringar (F)

-14 000 000

0

415

Kommunernas socialvårdsområde

-9 807 000

0

41500

Kostnadsbaserade landskapsandelar och stöd inom

socialvårdsområdet (F)

-9 807 000

0

420

Övriga hälso- och sjukvårdsuppgifter

-334 000

139 000

42000

Övriga hälso- och sjukvårdsuppgifter, verksamhet

-304 000

139 000

42000

Övriga hälso- och sjukvårdsuppgifter, överföringar

-30 000

0

430

Allmän miljövård

-112 000

0

43000

Allmän miljövård, verksamhet

-112 000

0

440

Naturvård

-855 000

94 000

44000

Naturvård, verksamhet

-700 000

94 000

44000

Naturvård, överföringar

-155 000

0

445

Penningautomatmedel för social och miljöverksamhet

-4 420 000

0

44510

Penningautomatmedel för social verksamhet (R)

-3 800 000

0

44520

Penningautomatmedel för miljöverksamhet (R)

-620 000

0

450

Vattenförsörjning och vattenvård

-1 467 000

244 000

45000

Vattenförsörjning och vattenvård, verksamhet

-1 307 000

244 000

45000

Vattenförsörjning och vattenvård, överföringar

-160 000

0

460

Cirkulär ekonomi

-37 000

0

46000

Cirkulär ekonomi, verksamhet (R)

-27 000

0

46000

Cirkulär ekonomi, överföringar (R)

-10 000

0

470

Miljöhälsovård

-98 000

0

47000

Miljöhälsovård

-98 000

0

500

Utbildnings- och kulturavdelningens förvaltningsområde

-45 958 000

677 000

500

Allmän förvaltning

-4 702 000

26 000

50010

Utbildnings- och kulturavdelningens allmänna
förvaltning, verksamhet

-4 702 000

26 000

 

502

Studiestöd

-8 486 000

80 000

50200

Studiestöd (F)

-8 486 000

80 000

505

Biblioteksverksamhet

-172 000

2 000

50500

Bibliotek

-172 000

2 000

510

Allmän ungdoms-, idrotts- och kulturverksamhet

-810 000

0

51000

Landskapsandelar och stöd för medborgarinstitut

och kulturverksamhet (F)

-767 000

0

51010

Ålands kulturdelegation

-43 000

0

511

Kultur- och kulturmiljöförvaltning

-819 000

3 000

51100

Kultur- och kulturmiljöförvaltning

-819 000

3 000

515

Penningautomatmedel för ungdomsarbete och idrott

-2 585 000

0

51500

Penningautomatmedel för ungdomsarbete och idrott,

verksamhet (R)

-94 000

0

51500

Penningautomatmedel för ungdomsarbete och idrott,

överföringar (R)

-2 491 000

0

516

Penningautomatmedel för kulturell verksamhet

-2 442 000

5 000

51600

Penningautomatmedel för kulturell verksamhet (R)

-241 000

5 000

51600

Penningautomatmedel för kulturell verksamhet,
överföringar (R)

-2 201 000

0

517

Penningautomatmedel för fritidssedel för barn och unga

-1 000 000

0

51700

Penningautomatmedel för fritidssedel för barn och unga, överföringar (R)

-1 000 000

0

520

Landskapsandelar och stöd för utbildningsverksamhet

-13 934 000

0

52000

Landskapsandelar för kommunernas utbildningsverksamhet (F)

-13 934 000

0

535

Utbildningsverksamhet

-10 341 000

75 000

53500

Vuxenutbildning

-1 550 000

0

53510

Utvecklingsarbete inom utbildning

-630 000

75 000

53520

Högskoleutbildning

-8 161 000

0

540

Ålands museum

-667 000

486 000

54000

Ålands museum

-667 000

486 000

600

Näringsavdelningens förvaltningsområde

-17 614 000

5 030 000

600

Allmän förvaltning

-2 500 000

9 000

60010

Näringsavdelningens allmänna förvaltning,
verksamhet

-2 500 000

9 000

610

Näringslivets främjande

-1 358 000

158 000

61000

Näringslivets främjande, verksamhet (R)

-225 000

50 000

61000

Näringslivets främjande, överföringar (R)

-1 000 000

0

61099

Återförda anslag

100 000

0

61100

Ålands landsbygdscentrum

-233 000

108 000

615

Främjande av livsmedelsproduktion

-1 387 000

0

61500

Främjande av livsmedelsproduktion, verksamhet

-12 000

0

61500

Främjande av livsmedelsproduktion, överföringar (R)

-1 025 000

0

61550

Avbytarservice (F)

-350 000

0

621

Europeiska Unionen - ERUF och ESF

-1 962 000

785 000

62100

Europeiska Unionen - ERUF och ESF, 2014 - 2020
(R-EU)

0

0

62102

Europeiska Unionen - ERUF och ESF, 2021 - 2027
(R-EU)

-1 962 000

785 000

623

Europeiska Unionen - program för landsbygdens

utveckling, EJFLU

-8 453 000

3 084 000

62300

Europeiska Unionen - EJFLU, 2014 - 2020 (R-EU)

0

0

62302

Europeiska Unionen - EJFLU, 2021 - 2027 (R-EU)

-8 303 000

3 084 000

62390

Leaderfinansiering med penningautomatmedel (R-EU)

-150 000

0

625

Europeiska Unionen - Europeiska havs-, fiskeri- och

vattenbruksfonden, EHFVF

-1 180 000

590 000

62500

Europeiska Unionen - EHFF, 2014 - 2020 (R-EU)

0

0

62502

Europeiska Unionen - EHFVF, 2021 - 2027 (R-EU)

-1 180 000

590 000

 

 

 

 

640

Främjande av skogsbruket

-420 000

150 000

64000

Främjande av skogsbruket, verksamhet

-170 000

150 000

64000

Främjande av skogsbruket, överföringar (R)

-250 000

0

650

Jakt- och viltvård

-146 000

166 000

65000

Jakt- och viltvård, verksamhet (R)

-50 000

166 000

65000

Jakt- och viltvård, överföringar (R)

-96 000

0

670

Främjande av fiskerinäringen

-208 000

88 000

67000

Främjande av fiskerinäringen, verksamhet

-158 000

88 000

67000

Främjande av fiskerinäringen, överföringar

-50 000

0

700

Infrastrukturavdelningens förvaltningsområde

-48 737 000

2 320 000

700

Allmän förvaltning

-2 795 000

70 000

70010

Infrastrukturavdelningens allmänna förvaltning,
verksamhet

-2 795 000

70 000

710

Planläggnings- och byggnadsväsendet

-60 000

0

71000

Planläggnings- och byggnadsväsendet, verksamhet

-60 000

0

715

Bostäder och byggande

-810 000

0

71500

Stöd för byggnadsrelaterade åtgärder (R)

-310 000

0

71510

Räntestöd och landskapsborgen för bostads-
produktion (F)

-500 000

0

720

Samhällsteknik

-1 690 000

550 000

72000

Elsäkerhet och energi, verksamhet

-630 000

550 000

72010

Främjande av hållbar energiomställning, överföringar (RF)

-900 000

0

72030

Samhällsteknikutveckling, verksamhet

-160 000

0

740

Ålandstrafiken

-499 000

0

74000

Ålandstrafiken, verksamhet

-499 000

0

745

Oljeskydd

-188 000

0

74500

Oljeskydd

-188 000

0

747

Övrig trafik

-7 950 000

500 000

74700

Övrig trafik, verksamhet

-4 700 000

500 000

74700

Övrig trafik, överföringar

-3 250 000

0

750-751

Kostnader för sjötrafik

-22 084 000

1 200 000

75010

Upphandling av sjötrafik

-18 854 000

1 200 000

75030

Upphandling av linfärjetrafik

-2 895 000

0

75100

Understöd för varutransporter i skärgården

-335 000

0

 

 

 

 

 

 

 

 

760

Kostnader för väghållning

-12 661 000

0

76000

Landskapsunderstöd för byggande och förbättrande

av kommunalvägar (R)

-2 000 000

0

76010

Utgifter för drift och underhåll av vägar

-7 767 000

0

76030

Utgifter för underhåll av farleder och fiskefyrar

-415 000

0

76050

Utgifter för drift och underhåll av färjfästen, bryggor,

broar, hamnar och byggnader

-2 479 000

0

80-88

Myndigheter samt fristående enheter

-179 740 000

28 419 000

820

Ålands statistik- och utredningsbyrå

-1 009 000

295 000

82000

Ålands statistik- och utredningsbyrå, verksamhet

-1 009 000

295 000

822

Datainspektionen

-235 000

0

82200

Datainspektionen, verksamhet

-235 000

0

823

Ålands energimyndighet

-100 000

100 000

82300

Ålands energimyndighet, verksamhet

-100 000

100 000

825

Ålands polismyndighet

-11 155 000

458 000

82500

Ålands polismyndighet, verksamhet

-11 155 000

458 000

826

Ålands ombudsmannamyndighet

-382 000

46 000

82600

Ålands ombudsmannamyndighet, verksamhet

-382 000

46 000

840

Ålands hälso- och sjukvård

-108 695 000

8 990 000

84000

Ålands hälso- och sjukvård, verksamhet

-108 695 000

8 990 000

848

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

-3 990 000

1 110 000

84810

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet,
verksamhet

-2 953 000

700 000

84820

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets
laboratorium, verksamhet

-1 037 000

410 000

850

Högskolan på Åland

-8 896 000

8 896 000

85000

Högskolan på Åland, verksamhet (VR)

-8 896 000

8 896 000

851

Ålands folkhögskola

-1 411 000

112 000

85100

Ålands folkhögskola, verksamhet

-1 411 000

112 000

852

Ålands musikinstitut

-1 646 000

114 000

85200

Ålands musikinstitut, verksamhet

-1 646 000

114 000

855

Ålands gymnasium

-23 918 000

965 000

85500

Ålands gymnasium, verksamhet

-23 418 000

965 000

85590

Vuxenutbildning inom informations- och kommunikationsteknik (R)

-500 000

0

856

Ålands sjösäkerhetscentrum

-1 880 000

533 000

85600

Ålands sjösäkerhetscentrum, verksamhet

-1 880 000

533 000

860

Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet

-8 894 000

15 000

86000

Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten,
verksamhet

-2 021 000

15 000

86050

Sysselsättnings- och arbetslöshetsunderstöd,
verksamhet

-923 000

0

86050

Sysselsättnings- och arbetslöshetsunderstöd,
överföringar (F)

-5 950 000

0

865

Ålands fiskevårdscentrum, Guttorp

-728 000

95 000

86500

Ålands fiskevårdscentrum, Guttorp, verksamhet

-728 000

95 000

870

Fordonsmyndigheten

-1 509 000

1 397 000

87000

Fordonsmyndigheten, verksamhet

-1 509 000

1 397 000

872

Vägunderhållsverksamhet

-3 005 000

3 005 000

87200

Vägunderhållsenheten, verksamhet

-3 005 000

3 005 000

873

Verkstad och lager

-2 287 000

2 288 000

87300

Verkstad och lager, verksamhet

-2 287 000

2 288 000

Verksamhet och överföringar sammanlagt

-429 179 830

62 535 830

89

SKATTEFINANSIERING, FINANSIELLA POSTER OCH

RESULTATRÄKNINGSPOSTER

890

Skatter och avgifter av skattenatur, inkomster av

lån och finansiella poster

-8 916 000

359 541 000

890

Skatter och inkomster av skattenatur

0

318 746 000

89000

Skatter och inkomster av skattenatur

0

318 746 000

892

Finansiella poster

-8 916 000

40 795 000

89200

Finansiella poster (F)

-460 000

3 295 000

89230

Landskapets fastighetsverk

0

5 000 000

89250

Avkastning av Ålands Penningautomatförenings
verksamhet

-8 456 000

32 500 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

893

Upp- och nedskrivningar

0

0

89300

Upp- och nedskrivningar (F)

0

0

Skattefinansiering, finansiella poster och

resultaträkningsposter sammanlagt

-8 916 000

359 541 000

9

INVESTERINGAR, LÅN OCH ÖVRIGA

FINANSINVESTERINGAR

100

Lagtinget

-450 000

0

9111

LAGTINGETS KANSLI

-450 000

0

911150

E-demokrati - uppdatering (R)

-450 000

0

200

Landskapsregeringen och regeringskansliet

-900 000

0

9212

Digitalisering och informationsteknologi inom
förvaltningen

-800 000

0

921200

Digitalisering och informationsteknologi,
investeringar (R)

-800 000

0

9215

Kommunikationsverksamhet

-100 000

0

921500

Kommunikationsverksamhet, investeringar (R)

-100 000

0

921510

Ålands representation i Helsingfors, investeringar (R)

0

0

300

Finansavdelningens förvaltningsområde

-1 890 000

1 700 000

9340

Särskilda lån och investeringar

-1 000 000

1 700 000

934000

Övriga finansinvesteringar (R)

-1 000 000

0

934080

Övriga lån (F)

0

1 700 000

9350

Penningautomatmedel

-890 000

0

935010

Lån ur penningautomatmedel (R)

-890 000

0

400

Social- och miljöavdelningens förvaltningsområde

-725 000

0

9440

Naturvård

-725 000

0

944000

Anskaffning av områden för naturskyddsändamål (R)

-725 000

0

500

Utbildnings- och kulturavdelningens förvaltningsområde

-215 000

0

9540

Ålands museum

-215 000

0

954000

Inköp av konst (R)

-25 000

0

954010

Kulturarvs- och museiverksamhetsinvesteringar (R)

-190 000

0

700

Infrastrukturavdelningens förvaltningsområde

-18 480 000

0

9745

Oljeskydd

-30 000

0

974500

Oljeskyddsinvesteringar (R)

-30 000

0

9750

Kostnader för sjötrafik

-250 000

0

975000

Fartygs- och färjeinvesteringar (R)

-250 000

0

9760

Kostnader för väghållning

-18 200 000

0

976000

Infrastrukturinvesteringar (R)

-18 200 000

0

80-88

Myndigheter samt fristående enheter

-6 201 000

1 080 000

9825

Ålands polismyndighet

-245 000

0

982500

Investeringar (R)

-245 000

0

9840

Ålands hälso- och sjukvård

-4 256 000

1 000 000

984000

Hälso- och sjukvårdsinvesteringar (R)

-4 256 000

1 000 000

9848

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

-120 000

0

984810

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet,
investeringar (R)

-50 000

0

984820

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets

laboratorium, investeringar (R)

-70 000

0

9850

Högskolan på Åland

-80 000

80 000

985000

Investeringsutgifter (R)

-80 000

80 000

9852

Ålands musikinstitut

-60 000

0

985200

Ålands musikinstitut, investeringar (R)

-60 000

0

9855

Ålands gymnasium

-200 000

0

985500

Investeringsutgifter (R)

-200 000

0

9856

Ålands sjösäkerhetscentrum

-170 000

0

985600

Ålands sjösäkerhetscentrum, investeringar (R)

-170 000

0

9860

Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet

-100 000

0

986000

Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet,

investeringar (R)

-100 000

0

9865

Ålands fiskevårdscentrum, Guttorp

-150 000

0

986500

Ålands fiskevårdscentrum, Guttorp, investeringar (R)

-150 000

0

 

 

 

 

9870

Fordonsmyndigheten

-820 000

0

987000

Fordonsmyndigheten, investeringar (R)

-820 000

0

Investeringar, lån och övriga finansinvesteringar sammanlagt

-28 861 000

2 780 000

Anslag och inkomster totalt ovanstående

-466 956 830

424 856 830

 

 

     Mariehamn den 14 december 2023

 

 

 

Veronica Thörnroos

talman

 

 

Liz Mattsson

vicetalman

 

 

Marcus Måtar

vicetalman