Lagtingets beslut 95/2021

Tillhör ärendet: Ny blankettlag om fordon
Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 95/2021

 

Datum

Ärende

 

2021-09-20

LF 22/2020-2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av 2 § körkortslagen för Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 2 § 11 mom. körkortslagen (2015:88) för Åland som följer:

 

2 §

Definitioner

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     De fordonsbegrepp som används i denna lag har samma betydelse som i landskapslagen (:) om tillämpning av fordonslagen.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den...

__________________

 

    

 

 

     Mariehamn den 20 september 2021

 

 

 

Bert Häggblom

Talman

 

 

Katrin Sjögren 

vicetalman

 

 

Roger Nordlund

vicetalman