Lagtingets beslut 98/2021

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 98/2021

 

Datum

Ärende

 

2021-10-04

BF 5/2020-2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Tredje tillägg till budgeten för år 2021

 

     Efter att förslag inkommit från landskapsregeringen har lagtinget antagit nedanstående tredje tillägg till Ålands budget för år 2021:

    

Anslag

Inkomster

 tb 2021

 tb 2021

VERKSAMHET

Avdelning 4

400

Social- och miljöavdelningens förvaltningsområde

-36 000

16 000

450

Vattenförsörjning och vattenvård

-16 000

16 000

45000

Vattenförsörjning och vattenvård

-16 000

16 000

470

Miljöhälsovård

-20 000

0

47000

Miljöhälsovård

-20 000

0

80 - 88

Myndigheter samt fristående enheter

135 000

0

825

Ålands polismyndighet

169 000

0

82500

Ålands polismyndighet, verksamhet

169 000

0

840

Ålands hälso- och sjukvård

0

0

84000

Ålands hälso- och sjukvård, verksamhet

0

0

848

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

-14 000

0

84820

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets laboratorium,

verksamhet

-14 000

0

860

Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet

-20 000

0

86000

Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten, verksamhet

-20 000

0

Verksamhet sammanlagt

99 000

16 000

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖVERFÖRINGAR

Avdelning 2

200

Landskapsregeringen och regeringskansliet

-50 000

0

260

Landskapsregeringens övriga inkomster och utgifter

-50 000

0

26099

Ofördelat resursanslag

-50 000

0

Avdelning 6

600

Näringsavdelningens förvaltningsområde

0

0

610

Näringslivets främjande

0

0

61000

Näringslivets främjande (R)

0

0

Överföringar sammanlagt

-50 000

0

9

INVESTERINGAR, LÅN OCH ÖVRIGA

FINANSINVESTERINGAR

Avdelning 7

700

Infrastrukturavdelningens förvaltningsområde

-4 000 000

0

9750

Kostnader för sjötrafik

-4 000 000

0

975000

Fartygs- och färjeinvesteringar (R)

-4 000 000

0

80 - 88

Myndigheter samt fristående enheter

-160 000

0

9825

Ålands polismyndighet

-160 000

0

982500

Investeringar (R)

-160 000

0

Investeringar, lån och övriga finansinvesteringar

sammanlagt

-4 160 000

0

Anslag och inkomster totalt ovanstående

-4 111 000

16 000

 

 

     Mariehamn den 4 oktober 2021

 

 

 

Bert Häggblom

talman

 

 

Katrin Sjögren

vicetalman

 

 

Roger Nordlund

vicetalman