Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2021

Budgetförslag BF 5/2020-2021 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Till lagtinget överlämnas landskapsregeringens framställning med förslag till tredje tillägget till Ålands budget år 2021.
I föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslås bland annat
- inkomster och anslag för deltagande i EU-delfinansierat internationellt samarbetsprojekt med syfte att stöda hållbar användning av havsområden med inriktning på klimatanpassning
- tilläggsanslag för kostnader i anledning av fisksjukdomen infektuös hematopoietisk nekros (IHN) samt varroakvalster i biodlingar samt
- anslag för inköp av en begagnad frigående färja och för ombyggnation och anpassningar till nuvarande trafiksystem.

Åtgärder