Landskapsrevisorernas berättelse 1/2019-2020

Lagtingsår: 2019-2020

Ladda ner Word-dokument

Adobe Systems                                                                                                                              BERÄTTELSE nr 1/2019-2020

                                                                                              

                                                                                                                              Datum                         Nr

                                                                                               27.02.2020            10/2020

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

 

 

 

Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2019

 

 

Landskapsrevisionen avger härmed till lagtinget sin i 7 § 1 mom. landskapslagen om Landskapsrevisionen avsedda berättelse med resultaten från effektivitetsrevisionen.

 

 

 

 

 

 

Mariehamn, den 27 februari 2020

 

 

 

 

Dan Bergman

Landskapsrevisor

 


 

 

1.  Sammanfattning

 

Landskapsrevisionens granskning sker i form av årlig revision och effektivitetsrevision. Effektivitetsrevisionen har till syfte att bedöma om budgetmedlen har använts i enlighet med principerna om sparsamhet, effektivitet och ändamålsenlighet. Granskningen ska främja en sådan utveckling att landskapet med hänsyn till allmänna samhällsintressen får ett effektivt utbyte av sina insatser.

 

Landskapsrevisionen fastställer årligen en granskningsplan. Vid sidan av den årliga bokslutsrevisionen och EU-revisionen väljs ett antal områden ut för effektivitetsrevision. År 2019 har granskningarna omfattat Ålands hälso- och sjukvård, IT-drift och -utveckling inom landskapets förvaltning samt myndigheterna datainspektionen, lotteriinspektionen och upphandlings-inspektionen.

 

Granskningsresultaten framgår av granskningsrapporterna vilka uppräknas nedan. Rapporterna har publicerats på landskapsrevisionens webbplats www.revisionen.ax.

 

 

 

 

Effektivitetsrevision av bokslutsprocessen inom ÅHS – BDO Audiator 10.4.2019

Effektivitetsrevision av ekonomi- och löneprocesser inom ÅHS – BDO Audiator 28.10.2019

Effektivitetsrevision av övertidsutbetalningar inom ÅHS – BDO Audiator 28.10.2019

Effektivitetsrevision av tekniska enheten inom ÅHS – BDO Audiator 27.12.2019

Effektivitetsrevision av sekreterarenheten inom ÅHS – BDO Audiator 27.12.2019

Granskning av IT-drift och-utveckling inom landskapets förvaltning – Landskapsrevisionen 10.12.2019

Granskning av datainspektionen, lotteriinspektionen och upphandlingsinspektionen – Landskapsrevisionen 27.2.2020