Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2019

Landskapsrevisionens berättelse RB 1/2019-2020 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsrevisionen avger härmed till lagtinget sin i 7 § 1 mom. landskapslagen om Landskapsrevisionen avsedda berättelse med resultaten från effektivitetsrevisionen.

Åtgärder