Landskapsrevisorernas berättelse 1/2020-2021

Lagtingsår: 2020-2021

Ladda ner Word-dokument

Adobe Systems                                                                                                                              BERÄTTELSE nr 1/2020-2021

                                                                                              

                                                                                                                              Datum                         Nr

                                                                                               25.02.2021            14/2021

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

 

 

 

Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2020

 

Landskapsrevisionen avger härmed till lagtinget sin i 7 § 1 mom. landskapslagen om Landskapsrevisionen avsedda berättelse med resultaten från effektivitetsrevisionen.

 

 

 

 

 

 

Mariehamn, den 25 februari 2021

 

 

 

 

Dan Bergman

Landskapsrevisor

 


 

 

                   Sammanfattning

 

Landskapsrevisionens granskning sker i form av årlig revision och effektivitetsrevision. Effektivitetsrevisionen har till syfte att bedöma om budgetmedlen har använts i enlighet med principerna om sparsamhet, effektivitet och ändamålsenlighet. Granskningen ska främja en sådan utveckling att landskapet med hänsyn till allmänna samhällsintressen får ett effektivt utbyte av sina insatser.

 

Landskapsrevisionen fastställer årligen en granskningsplan. Vid sidan av den årliga bokslutsrevisionen och EU-revisionen väljs ett antal områden ut för effektivitetsrevision. År 2020 har granskningarna omfattat Ålands hälso- och sjukvård, miljöbyrån, projekt västra Föglö och Ålands musikinstitut.

 

Granskningsresultaten framgår av granskningsrapporterna vilka uppräknas nedan. Rapporterna har publicerats på landskapsrevisionens webbplats www.revisionen.ax.

 

 

 

 

Effektivitetsrevision – riskhanteringen vid ÅHS´ stödfunktioner och dess koppling till den interna kontrollen – BDO Audiator 20.1.2021

Effektivitetsrevision – schemaläggning och utnyttjande av personalresurser hos ÅHS – BDO Audiator 20.1.2021

Granskning av miljöbyrån – Landskapsrevisionen 8.12.2020

Granskning av projekt västra Föglö – Landskapsrevisionen 22.2.2021

Granskning av Ålands musikinstitut – Landskapsrevisionen 23.2.2021