Ltl John Holmberg m.fl. reservation gällande cancerscreening

Ltl Nina Fellman m.fl. reservation gällande cancerscreening

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Reservation

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

John Holmberg m.fl.

2022-02-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 8/2021-2022 gällande cancerscreening

·        Landskapsregeringens budgetförslag nr 3/2021-2022

 

 

Motivering

 

Gällande anslaget om 30 000 euro för att under år 2022 inleda utvidgning av mammografiscreeningen på Åland behöver landskapsregeringen basera sina beslut på evidensbaserade medicinska utredningar.

 

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att till betänkandets stycke ”Ålands hälso- och sjukvård” fogas följande text :

”Utskottet uppmanar landskapsregeringen att basera beslut beträffande folkhälsan på evidensbaserade medicinska utredningar. Utskottet konstaterar att utvidgningen av bröstcancerscreeningen ska införas på förordningsnivå. Det är både etiskt och långsiktigt”.

 

 

 

 

Mariehamn den 9 februari 2022

 

 

 

 

 

John Holmberg                                           Nina Fellman