Dokument

1 - 100 av totalt 171 dokument

Dokumentnamn Lagtingsår
Ltl Andreas Kanborgs reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 7/2023-2024 gällande första ändring av budget för år 2024 Ltl Andreas Kanborgs reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 7/2023-2024 gällande första ändring av budget för år 2024 2023-2024
Ltl Andreas Kanborgs reservation gällande beställning av utredning 2023-2024
Ltl Mika Nordbergs reservation gällande anslag för inledande förstudie gällande bro över Prästösund. Ltl Mika Nordbergs reservation gällande anslag för inledande förstudie gällande bro över Prästösund. 2023-2024
Ltl Andreas Kanborgs reservation gällande höjningen av ministrarnas arvoden Ltl Andreas Kanborgs reservation gällande höjningen av ministrarnas arvoden 2023-2024
Ltl Andreas Kanborgs reservation gällande landskapet måste inte gå i spetsen för havsbaserad vindkraft Ltl Andreas Kanborgs reservation gällande landskapet måste inte gå i spetsen för havsbaserad vindkraft 2023-2024
Ltl Mogens Lindens reservation gällande Oklarhet föreligger kring berörd målgrupp och en bristande kongruens mellan riket och Åland i kraven för yrkesutövning av personer legitimerade av Valvira. Ltl Mogens Lindens reservation gällande Oklarhet föreligger kring berörd målgrupp och en bristande kongruens mellan riket och Åland i kraven för yrkesutövning av personer legitimerade av Valvira. 2023-2024
Ltl Nina Fellmans reservation gällande landskapslag om Ålands pensionsfond LF 37/2022-2023 Ltl Nina Fellmans reservation gällande landskapslag om Ålands pensionsfond LF 37/2022-2023 2022-2023
Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande ett finanspolitiskt ramverk Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande ett finanspolitiskt ramverk 2022-2023
Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande gällande Redogörelse över årsredovisningen per 31.12.2022 Ltl John Holmbergs reservation gällande gällande Redogörelse över årsredovisningen per 31.12.2022 2022-2023
Ltl Simon Holmströms reservation gällande krav på fastighetsnära avfallstransport Ltl Simon Holmströms reservation gällande krav på fastighetsnära avfallstransport 2022-2023
Ltl Simon Holmströms m.fl. reservation gällande Avgiftstaxan för avfallstransport Ltl Simon Holmströms m.fl. reservation gällande Avgiftstaxan för avfallstransport 2022-2023
Ltl Simon Holmströms m.fl. reservation gällande Strategi för cirkulär ekonomi Ltl Simon Holmströms m.fl. reservation gällande Strategi för cirkulär ekonomi 2022-2023
Ltl Simon Holmströms reservation gällande ÅMHM:s resurser Ltl Simon Holmströms reservation gällande ÅMHM:s resurser 2022-2023
Ltl Stellan Egelands reservation gällande könsneutral lagstiftning kring graviditet Ltl Stellan Egelands reservation gällande könsneutral lagstiftning kring graviditet 2022-2023
Reservation över talmanskonferensens lagförslag 2/2022-2023 Reservation över talmanskonferensens lagförslag 2/2022-2023 2022-2023
Ltl Jörgen Petterssons m.fl. reservation gällande 715 Bostäder och byggande Ltl Jörgen Petterssons m.fl. reservation gällande 715 Bostäder och byggande 2022-2023
Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande evenemangsstöd Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande evenemangsstöd 2022-2023
Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande allmänna motiveringen Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande allmänna motiveringen 2022-2023
Ltl John Holmbergs reservation gällande gällande digitalisering och informationsteknik Ltl John Holmbergs reservation gällande gällande digitalisering och informationsteknik 2022-2023
Ltl John Holmbergs reservation gällande naturvård Ltl John Holmbergs reservation gällande naturvård 2022-2023
Ltl John Holmbergs reservation gällande regeringskansliet Ltl John Holmbergs reservation gällande regeringskansliet 2022-2023
Ltl John Holmbergs reservation gällande ändring av studiestödslagen Ltl John Holmbergs reservation gällande ändring av studiestödslagen 2022-2023
Ltl Nina Fellmans reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 13/2022-2023 Ny blankettlag om gödselmedel (LF 18/2022-2023) Ltl Nina Fellmans reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 13/2022-2023 Ny blankettlag om gödselmedel (LF 18/2022-2023) 2022-2023
Ltl John Holmbergs reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 13/2022-2023 Ny blankettlag om gödselmedel Ltl John Holmbergs reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 13/2022-2023 Ny blankettlag om gödselmedel 2022-2023
Ltl Nina Fellmans m.fl. reservation gällande tingsrättsdom om skadestånd på 10,5 miljoner Ltl Nina Fellmans m.fl. reservation gällande tingsrättsdom om skadestånd på 10,5 miljoner 2022-2023
Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande Moment: 21010 Regeringskansliet, verksamhet Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande Moment: 21010 Regeringskansliet, verksamhet 2022-2023
Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande Moment: 76010 Utgifter för drift och underhåll av vägar Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande Moment: 76010 Utgifter för drift och underhåll av vägar 2022-2023
Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande Moment: 85600 Ålands sjösäkerhetscentrum Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande Moment: 85600 Ålands sjösäkerhetscentrum 2022-2023
Ltl John Holmbergs reservation gällande Moment: 89500 Särskilda bidrag Ltl John Holmbergs reservation gällande Moment: 89500 Särskilda bidrag 2022-2023
Ltl Nina Fellmans reservation gällande Misslyckad självstyrelselagsreform Ltl Nina Fellmans reservation gällande Misslyckad självstyrelselagsreform 2022-2023
Ltl Nina Fellmans reservation gällande Reformbehov för kommunerna Ltl Nina Fellmans reservation gällande Reformbehov för kommunerna 2022-2023
Ltl Nina Fellmans reservation gällande Ny organisering för skärgårdstrafik och hamnar Ltl Nina Fellmans reservation gällande Ny organisering för skärgårdstrafik och hamnar 2022-2023
Ltl Nina Fellmans reservation gällande Utvidgad läroplikt på Åland Ltl Nina Fellmans reservation gällande Utvidgad läroplikt på Åland 2022-2023
Ltl Nina Fellmans reservation gällande Stärkt stöd i yrkesgymnasiet Ltl Nina Fellmans reservation gällande Stärkt stöd i yrkesgymnasiet 2022-2023
Ltl Nina Fellmans reservation gällande Rent vatten måste prioriteras Ltl Nina Fellmans reservation gällande Rent vatten måste prioriteras 2022-2023
Ltl Nina Fellmans reservation gällande ändrad inkomstgräns för studiestöd Ltl Nina Fellmans reservation gällande ändrad inkomstgräns för studiestöd 2022-2023
Ltl Jörgen Pettersson m.fl. reservation gällande moment 976000 Infrastrukturinvesteringar Ltl Jörgen Pettersson m.fl. reservation gällande moment 976000 Infrastrukturinvesteringar 2022-2023
Ltl Jörgen Petterssons m.fl. reservation gällande moment 976000 Infrastrukturinvesteringar Ltl Jörgen Petterssons m.fl. reservation gällande moment 976000 Infrastrukturinvesteringar 2022-2023
Ltl Nina Fellmans reservation gällande extra barnbidrag till åländska familjer Ltl Nina Fellmans reservation gällande extra barnbidrag till åländska familjer 2022-2023
Ltl Nina Fellmans reservation gällande Temporärt slopad inkomstgräns för studiestöd Ltl Nina Fellmans reservation gällande Temporärt slopad inkomstgräns för studiestöd 2022-2023
Ltl John Holmbergs reservation över årsredovisningen 2021-2022
Ltl Stephan Toivonens och ltl John Holmbergs reservation Ltl Stephan Toivonens och ltl John Holmbergs reservation 2021-2022
Ltl Stephan Toivonen och ltl John Holmbergs reservation Ltl Stephan Toivonen och John Holmbergs reservation 2021-2022
Ltl Nina Fellmans reservation gällande Upphandling av sjötrafik Ltl Nina Fellmans reservation gällande Upphandling av sjötrafik 2021-2022
Ltl Nina Fellmans reservation gällande ”Ekonomiska åtgärder för hushållen med anledning av inflation och högt prisläge Ltl Nina Fellmans reservation gällande ”Ekonomiska åtgärder för hushållen med anledning av inflation och högt prisläge 2021-2022
Ltl Nina Fellmans reservation gällande Extra barnbidrag i december Ltl Nina Fellmans reservation gällande Extra barnbidrag i december 2021-2022
Ltl Nina Fellmans och ltl John Holmbergs reservation gällande Stöd för solceller Ltl Nina Fellmans reservation gällande Stöd för solceller 2021-2022
Ltl Nina Fellmans och ltl John Holmbergs reservation gällande Höjd landskapsandel för socialvården Ltl Nina Fellmans reservation gällande Höjd landskapsandel för socialvården 2021-2022
Ltl John Holmbergs och ltl Stephan Toivonens reservation gällande moment 4300 Allmän miljövård, 47000 Miljöhälsovård, 70010 Infrastrukturavdelningens allmänna förvaltning, 74500 Oljeskydd, 82600 Ålands Ombudsmannamyndighet, 84810 ÅMHM Ltl John Holmbergs reservation gällande moment 4300 Allmän miljövård, 47000 Miljöhälsovård, 70010 Infrastrukturavdelningens allmänna förvaltning, 74500 Oljeskydd, 82600 Ålands Ombudsmannamyndighet, 84810 ÅMHM 2021-2022
Ltl John Holmbergs reservation gällande moment 71500 Stöd för byggnadsrelaterade åtgärder Ltl John Holmbergs reservation gällande moment 71500 Stöd för byggnadsrelaterade åtgärder 2021-2022
Ltl John Holmbergs reservation gällande moment 75010 Upphandling av sjötrafik Ltl John Holmbergs reservation gällande moment 75010 Upphandling av sjötrafik 2021-2022
Ltl John Holmbergs reservation gällande moment 82500 Ålands polismyndighet Ltl John Holmbergs reservation gällande moment 82500 Ålands polismyndighet 2021-2022
Ltl John Holmbergs moment 50200 Studiestöd Ltl John Holmbergs moment 50200 Studiestöd 2021-2022
Ltl John Holmbergs reservation gällande moment 41500 Kostnadsbaserade landskapsandelar och stöd inom socialvårdsområdet Ltl John Holmbergs reservation gällande moment 41500 Kostnadsbaserade landskapsandelar och stöd inom socialvårdsområdet 2021-2022
Ltl John Holmbergs reservation gällande allmänna motiveringen Ltl John Holmbergs reservation gällande allmänna motiveringen 2021-2022
Ltl John Holmbergs reservation gällande moment 86050 Sysselsättnings och arbetslöshetsunderstöd 2021-2022
Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande moment 71500 stöd för byggnadsrelaterade åtgärder Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande moment 71500 stöd för byggnadsrelaterade åtgärder 2021-2022
Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande Allmänna motiveringen Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande Allmänna motiveringen 2021-2022
Ltl Stephan Toivonens reservation gällande moment 70010 Infrastrukturavdelningens allmänna förvaltning, verksamheten Ltl Stephan Toivonens reservation gällande moment 70010 Infrastrukturavdelningens allmänna förvaltning, verksamheten 2021-2022
Ltl Stephan Toivonens reservation gällande moment 70010 Infrastrukturavdelningens allmänna förvaltning, verksamheten Ltl Stephan Toivonens reservation gällande moment 70010 Infrastrukturavdelningens allmänna förvaltning, verksamheten 2021-2022
Ltl Nina Fellmans reservation gällande en helhetsreform för kommunerna Ltl Nina Fellmans reservation gällande en helhetsreform för kommunerna 2021-2022
Ltl Nina Fellmans m.fl. reservation gällande 4 miljoner för Fedjefjord Ltl Nina Fellmans m.fl. reservation gällande 4 miljoner för Fedjefjord 2021-2022
Ltl Nina Fellmans reservation gällande helhetsplan före fullmakt på 60 miljoner Ltl Nina Fellmans reservation gällande helhetsplan före fullmakt på 60 miljoner 2021-2022
Ltl Jörgen Strand m.fl. reservation gällande allmänna motiveringen Ltl Jörgen Strand m.fl. reservation gällande allmänna motiveringen 2021-2022
Ltl John Holmbergs reservation gällande Kommuner i limbo Ltl John Holmbergs reservation gällande Kommuner i limbo 2021-2022
Ltl John Holmbergs reservation gällande den Allmänna motiveringen Ltl John Holmbergs reservation gällande den Allmänna motiveringen 2021-2022
Ltl John Holmbergs reservation gällande 21500 Kommunikationsverksamhet Ltl John Holmbergs reservation gällande 21500 Kommunikationsverksamhet 2021-2022
Ltl John Holmbergs reservation gällande 21200 Utgifter för digitalisering och informationsteknologi Ltl John Holmbergs reservation gällande 21200 Utgifter för digitalisering och informationsteknologi 2021-2022
Ltl John Holmberg m.fl. reservation gällande cancerscreening Ltl Nina Fellman m.fl. reservation gällande cancerscreening 2021-2022
Ltl Nina Fellman m.fl. reservation gällande ungdomars psykiska hälsa Ltl Nina Fellman m.fl. reservation gällande ungdomars psykiska hälsa 2021-2022
Ltl Nina Fellman m.fl. reservation gällande investeringar i kreativa näringar Ltl Nina Fellman m.fl. reservation gällande investeringar i kreativa näringar 2021-2022
Ltl Simon Holmströms reservation 2021-2022
Ltl Ingrid Zetterman reservation gällande lag- och kulturutskottets betänkande om offentlig upphandling Reservation mot lag- och kulturutskottets betänkande LKU 5/2021-2022 gällande ändring av lagstiftningen om offentlig upphandling LF 1/2020-2021 2021-2022
Ltl John Holmbergs reservation gällande 70010 Infrastrukturavdelningens allmänna förvaltning 2021-2022
Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande ”Lånefullmakten” Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande avsnittet ”Lånefullmakten” 2021-2022
Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande ”Kommunerna och landskapsandelarna” Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande avsnittet ”Kommunerna och landskapsandelarna” 2021-2022
Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande Brand- och räddningsväsendet Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande Brand- och räddningsväsendet 2021-2022
Ltl John Holmbergs reservation gällande ändringar i 51600 Penningautomatmedel för kulturell verksamhet, överföringar Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande 51600 Penningautomatmedel för kulturell verksamhet, överföringar 2021-2022
Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande 62502 Europeiska Unionen - EHFVF, 2021-2027 Reservation mot Finans- och näringsutskottet betänkande nr 1/2021-2022 gällande 62502 Europeiska Unionen - EHFVF, 2021-2027 2021-2022
Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande ändringar i 51600 Penningautomatmedel för kulturell verksamhet. Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022gällande 51600 Penningautomatmedel för kulturell verksamhet. 2021-2022
Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande Digitalisering Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande Digitalisering 2021-2022
Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande ”Den offentliga ekonomin på Åland” Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande avsnittet ”Den offentliga ekonomin på Åland” 2021-2022
Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande ändringar i 33000 Landskapsandelar och stöd till kommunerna Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande 33000 Landskapsandelar och stöd till kommunerna 2021-2022
Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande lånefullmakter i budgetförslaget år 2022 Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande lånefullmakter i budgetförslaget år 2022 2021-2022
Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande ändringar i 44510 Penningautomatmedel för social verksamhet Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande 44510 Penningautomatmedel för social verksamhet 2021-2022
Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande ändringar i 51100 Kultur- och kulturmiljöförvaltning Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande 51100 Kultur- och kulturmiljöförvaltning 2021-2022
Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande ändringar i 61500 Främjande av livsmedelsproduktion, överföringar Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande 61500 Främjande av livsmedelsproduktion, överföringar 2021-2022
Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande ändringar i 24000 Brand- och räddningsväsendet Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande 24000 Brand- och räddningsväsendet 2021-2022
Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande ändringar i 21200 Utgifter för digitalisering och informationsteknologi Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande 21200 Utgifter för digitalisering och informationsteknologi 2021-2022
Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande ändringar i 300 Allmän förvaltning Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande 300 Allmän förvaltning 2021-2022
Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande ändringar i 300 Allmän förvaltning 300 Allmän förvaltning 2021-2022
Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande ändringar i 300 Allmän förvaltning Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande 300 Allmän förvaltning 2021-2022
Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande ändringar i 70010 Infrastrukturavdelningens allmänna förvaltning Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande 70010 Infrastrukturavdelningens allmänna förvaltning 2021-2022
Ltl John Holmbergs m.fl. gällande ändringar i 944000 Anskaffning av områden för naturskyddsändamål (R) Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande 944000 Anskaffning av områden för naturskyddsändamål (R) 2021-2022
Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande ändringar i 976000 Infrastrukturinvesteringar Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande 976000 Infrastrukturinvesteringar 2021-2022
Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande ändringar i 934000 Övriga finansinvesteringar (R) Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande 934000 Övriga finansinvesteringar (R) 2021-2022
Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande ändringar i 61000 Näringslivets främjande, överföringar Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande 61000 Näringslivets främjande, överföringar 2021-2022
Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande textändring i 300 Allmän förvaltning Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande 300 Allmän förvaltning 2021-2022
Ltl Nina Fellmans reservation gällande ”Konkretisera Ålands klimatavtryck” Reservation mot Finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande ”Konkretisera Ålands klimatavtryck” 2021-2022
Ltl Nina Fellmans m.fl. reservation gällande avsnittet ”Jämställdhet” Reservation mot Finans- och näringsutskottet betänkande nr 1/2021-2022 gällande avsnittet ”Jämställdhet” 2021-2022