Ltl John Holmbergs moment 50200 Studiestöd

Ltl John Holmbergs moment 50200 Studiestöd

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Reservation

Ladda ner Word-dokument

 Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

John Holmberg

2022-09-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 18/2021-2022 gällande moment 50200 Studiestöd

 

Motivering

 

Åland halkar ohjälpligt efter beträffande utbildningspolitiken. I Norden är andra stadiets utbildning avgiftsfri. Det har ansetts vara en del i den nordiska välfärdsmodellen och ett viktigt steg för att öka jämlikheten inom utbildningen samt förbättra många barnfamiljers ställning. Det är skäligt att åländska ungdomar och familjer har minst lika goda förutsättningar. Att överbrygga de socioekonomiska förutsättningarna stärker allas möjligheter till långsiktig valfrihet.

 

 

 

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag

 

att följande text infogas till motiveringen:

” För att ytterligare långsiktigt stärka studerandes ekonomiska situation samt öka jämlikheten avser landskapsregeringen i samband med ordinarie budget för 2023 presentera lagstiftning för ett kostnadsfritt gymnasium för landskapets samtliga ungdomar. En sådan reform skulle underlätta och stärka samordningen mellan de aktörer som är verksamma inom utbildning, arbetsmarknad och socialvård. Reformen finansieras genom en omstrukturering av studiestödet.”

 

 

 

 

 

Mariehamn den 16 september 2022

 

 

 

 

 

John Holmberg