Ltl John Holmbergs och ltl Stephan Toivonens reservation gällande moment 4300 Allmän miljövård, 47000 Miljöhälsovård, 70010 Infrastrukturavdelningens allmänna förvaltning, 74500 Oljeskydd, 82600 Ålands Ombudsmannamyndighet, 84810 ÅMHM

Ltl John Holmbergs reservation gällande moment 4300 Allmän miljövård, 47000 Miljöhälsovård, 70010 Infrastrukturavdelningens allmänna förvaltning, 74500 Oljeskydd, 82600 Ålands Ombudsmannamyndighet, 84810 ÅMHM

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Reservation

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

John Holmberg m.fl.

2022-09-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 18/2021-2022 gällande moment 4300 Allmän miljövård, 47000 Miljöhälsovård, 70010 Infrastrukturavdelningens allmänna förvaltning, 74500 Oljeskydd, 82600 Ålands Ombudsmannamyndighet, 84810 ÅMHM

 

Motivering

 

Budgetdisciplin, omprioriteringar och en ansvarsfull hantering av skattemedel är förutsättningar för en ekonomi i balans. Förhoppningsvis kommer landskapsregeringen i budget 2023 börja implementeringen av det nya finanspolitiska ramverket och ett mer strikt förhållningssätt till rambudgetering. Det är även hög tid att diskutera strukturerna som skulle möjliggöra avpolitisering av myndighetsstyrelserna, ännu ett led i balanseringen av den offentliga ekonomin.

 

 

 

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att följande anslag stryks i sin helhet:

Moment: 43000 Allmän miljövård

Moment: 47000 Miljöhälsovård

Moment: 70010 Infrastrukturavdelningens allmänna förvaltning

Moment: 74500 Oljeskydd

Moment: 82600 Ålands Ombudsmannamyndighet

Moment: 84810 ÅMHM

 

 

Mariehamn den 15 september 2022

 

 

 

 

 

John Holmberg                                           Stephan Toivonen