Ltl John Holmbergs reservation gällande allmänna motiveringen

Ltl John Holmbergs reservation gällande allmänna motiveringen

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Reservation

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

John Holmberg

2022-09-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 18/2021-2022 gällande allmänna motiveringen

 

Motivering

 

Elpriserna började stiga redan innan Rysslands invasion av Ukraina men situationen har kraftigt förvärrats därefter. Åland bör ta ansvar både för att minska kostnaderna men också för att minska det europeiska elbehovet.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag

 

att följande text infogas till motiveringen under stycket Lån och garantier för energi:

” Det kan konstateras att energikrisen till stora delar beror på Rysslands anfallskrig mot Ukraina vilket föranlett energibrist i Europa. Landskapsregeringen ger därför förvaltningen, underlydande myndigheter och landskapsägda bolag i uppdrag att aktivt arbeta med att minska elförbrukningen. Landskapsregeringen tar också fram en krisplan för hur landskapet ska agera om energibristen, och därmed energipriserna, förvärras. Landskapsregeringen ser också behov av att stödja allmänheten kring energiminimerande åtgärder och tillgodoser att en adekvat information till hushåll och företag tas fram tillsammans med berörda aktörer.”

 

 

Mariehamn den 16 september 2022

 

 

 

 

 

John Holmberg