Ltl John Holmbergs reservation gällande moment 75010 Upphandling av sjötrafik

Ltl John Holmbergs reservation gällande moment 75010 Upphandling av sjötrafik

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Reservation

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

John Holmberg

2022-09-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 18/2021-2022 gällande moment 75010 Upphandling av sjötrafik

 

Motivering

 

Lagtinget behöver noggrant sätta sig in i juridiken gällande grunden för att göra den föreslagna utbetalningen liksom den juridiska motiveringen till varför landskapsregeringen valde att häva avtalet på så sätt som de gjorde.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag

 

att följande text infogas till motiveringen:

”Lagtinget bör godkänna det föreslagna beloppet för att tredje part inte ska lida skada, ett godkännande av anslaget innebär därmed inte att ansvarsfrågan gällande hävandet av avtalet vare sig är utredd eller klarerad.”

 

 

 

 

Mariehamn den 16 september 2022

 

 

 

 

 

John Holmberg