Ltl John Holmbergs reservation gällande moment 82500 Ålands polismyndighet

Ltl John Holmbergs reservation gällande moment 82500 Ålands polismyndighet

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Reservation

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

John Holmberg

2022-09-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 18/2021-2022 gällande moment 82500 Ålands polismyndighet

 

Motivering

 

Det allmänna säkerhetsläget kretsar kring Rysslands anfallskrig mot Ukraina samt Finlands och Sveriges NATO-ansökan ställer allt högre krav på Ålands beredskap och säkerhet. Det finns åtskilligt att göra i landskapet för att förbättra den åländska resiliensen när det gäller hybridhot, yttre påverkan, naturkatastrofer så som stormar, översvämningar, skogsbränder och torka i klimatförändringens spår. Att vara förberedd och proaktiv ger oss en chans att minska både lidande och stora ekonomiska förluster.

 

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag

 

att följande text infogas till allmänna motiveringen:

” Ytterligare på grund av säkerhetsläget är det nödvändigt att stärka beredskapen och kompetensen i landskapet. Landskapsregeringen bereder lagstiftning i samråd med kommunerna som stipulerar att det ska finnas en räddningsmyndighet i landskapet. Lagstiftningen avlämnas till lagtinget under hösten. Dessutom görs en analys över polisens ansvars- och behörighetsområden där det finns risk att resurser och kompetens är otillräckliga, så som vid t.ex. hybridhot.”

 

 

Mariehamn den 16 september 2022

 

 

 

 

 

John Holmberg