Ltl Nina Fellman m.fl. reservation gällande investeringar i kreativa näringar

Ltl Nina Fellman m.fl. reservation gällande investeringar i kreativa näringar

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Reservation

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

Nina Fellman m.fl.

2022-02-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 8/2021-2022 gällande investeringar i kreativa näringar

·        Landskapsregeringens budgetförslag nr 3/2021-2022

 

 

Motivering

 

I denna tilläggsbudget överförs 300 000 euro från finansavdelningens investeringsbudget till filmprojektet Stormskärs Maja. Det är en satsning på en växande och kreativ näring som kan erbjuda arbetstillfällen, nya utvecklingsmöjligheter och aktivitet under lågsäsong. På samma sätt borde landskapsregeringen satsa på andra investeringsprojekt inom kulturen och idrotten ur en näringspolitisk aspekt, inte bara som ett stöd till ett livskraftigt föreningsliv.

Kultur- och idrottssektorn har en outnyttjad potential för Ålands attraktionskraft både för inflyttning, boende och besöksnäring. Man kan inte nog betona potentialen i evenemang som Alandia Cup, Katrina kammarmusik eller Mariehamns litteraturdagar. En satsning inom barn- och ungdomskultur skulle svara mot de två förlorade år som pandemin förorsakat. Nu finns ett sug efter kultur, gemenskap och upplevelser. Därför borde landskapsregeringen utreda och utveckla denna sektor som en viktig pusselbit i den åländska ekonomin.

 

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att till betänkandets stycke ”Nystart för idrott och kultur” fogas följande: Utskottet uppmanar landskapsregeringen att utreda möjligheten till ytterligare investeringar i kreativa näringar och idrott.

 

 

 

Mariehamn den 9 februari 2022

 

 

 

 

 

Nina Fellman                                             John Holmberg