Ltl Nina Fellmans och ltl John Holmbergs reservation gällande Höjd landskapsandel för socialvården

Ltl Nina Fellmans reservation gällande Höjd landskapsandel för socialvården

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Reservation

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

Nina Fellman m.fl.

2022-09-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 18 2021/22 gällande

”Höjd landskapsandel för socialvården”

 

 

Motivering

Landskapsandelarna för socialvården, det vill säga Kommunernas socialtjänst, är utformade och överenskomna av kommunerna gemensamt. I utskottets hörande har tydligt framkommit att den föreslagna höjningen av landskapsandelarna för äldreomsorgen varken ger utdelning där den behövs eller kan användas på det sätt som landskapsregeringen avser. Förslaget har heller inte föregåtts av den utlovade strukturella analysen eller någon plan för hur man vill gå vidare med en långsiktig reform av landskapsandelssystemet.

Vill man stöda kommunerna och samtidigt utveckla socialvården bör det aviserade stödet drygt 2 miljoner kanaliseras till Kommunernas socialtjänst.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag

 

att stycket Landskapsandelarna kompletteras med:

Utskottet anser att anslaget för höjda landskapsandelar till kommunerna bör strykas samt budgetlagen återtas. Utskottet uppmanar landskapsregeringen att återkomma i nästa tilläggsbudget med ett förslag om höjda landskapsandelar för socialvården.

 

 

Mariehamn den 16 september 2022

 

 

 

 

 

Nina Fellman                                             John Holmberg