Ltl Nina Fellmans reservation gällande ”Ekonomiska åtgärder för hushållen med anledning av inflation och högt prisläge

Ltl Nina Fellmans reservation gällande ”Ekonomiska åtgärder för hushållen med anledning av inflation och högt prisläge

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Reservation

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

Nina Fellman

2022-09-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot finans- och näringsutskottet betänkande nr 18 2021/22 gällande

”Ekonomiska åtgärder för hushållen med anledning av inflation och högt prisläge”

 

Motivering

Till följd av den snabba inflationen och prisökningarna på livsmedel, drivmdlel och energi kommer många hushåll att få et tuff höst och vinter. Landskapsregeringen bör därför i likhet med regeringarna i Finland och Sverige presentera en helhetsbild av alla de åtgärder man föreslår för att lindra situationen.

 

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag

att en ny rubrik och följande text fogas till betänkandet:

 

Inflation och högt prisläge

 

Utskottet ser med oro på inflationsutvecklingen och på de effekter en fortsatt hög inflation kan få för de åländska hushållen. Det föreliggande budgetförslaget innehåller vissa åtgärder för dämpa dessa, men utskottet konstaterar att landskapsregeringen aktivt bör följa läget och ha beredskap för ytterligare parera de negativa effekterna.

 

 

 

 

Mariehamn den 16 september 2022

 

 

 

 

 

Nina Fellman