Ltl Nina Fellmans reservation gällande Extra barnbidrag i december

Ltl Nina Fellmans reservation gällande Extra barnbidrag i december

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Reservation

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

Nina Fellman

2022-09-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 18 2021/22 gällande

”Extra barnbidrag i december”

 

Motivering

Finlands regering har i sin palett av åtgärder för att stöda befolkningen i ekonomiskt utmanande tider föreslagit att ett extra barnbidrag utbetalas i december. Barnbidraget är en beprövad överföring till barnfamiljer. Den ger direkt effekt för dem som behöver stöd, och stöder också det lokala näringslivet.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag

 

att följande text läggs till betänkandet:

Utskottet anser att landskapsregeringen bör återkomma i nästa tilläggsbudget med ett förslag till hur barnfamiljer kan stödas, exempelvis genom ett extra barnbidrag.

 

 

Mariehamn den 16 september 2022

 

 

 

 

 

Nina Fellman