Ltl Nina Fellmans reservation gällande Upphandling av sjötrafik

Ltl Nina Fellmans reservation gällande Upphandling av sjötrafik

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Reservation

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

Nina Fellman

2022-09-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 18 2021/22 gällande

”Upphandling av sjötrafik”

 

Motivering

Med anledning av tingsrättens dom om skadestånd för hävande av avtal om elhybridfärjan har det uppstått en situation där landskapet, trots att domen överklagats, kan komma att drabbas av betydande kostnader. Ålands lagting har inte underrättats eller givit sitt samtycke till vare sig hävning av avtal eller överklagande av domen. Inte heller har lagtinget kunnat ta ställning till hur kommande kostnader ska finansieras.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag

 

att under moment 75010 till motiveringen fogas följande text:

Utskottet anser att landskapsregeringen i grundbudgeten för 2023 bör beskriva Ålands tingsrätts dom och de eventuella kommande konsekvenserna av en dom i hovrätten.

 

 

Mariehamn den 16 september 2022

 

 

 

 

 

Nina Fellman