Ltl Stephan Toivonen och ltl John Holmbergs reservation

Ltl Stephan Toivonen och John Holmbergs reservation

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Reservation

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

Stephan Toivonen m.fl.

2022-09-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 18/2021-2022

 

 

 

Allmänna motiveringen

 

Motivering

Lån bör inte ges utan garantier.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att följande text sätts in i avsnittet Lån och garantier för energi: "Utskottet konstaterar att eventuella lån och garantier kräver betryggande motsäkerhet i enlighet med landskapslagen (1988:50) om lån, räntestöd och understöd ur landskapets medel samt om landskapsgaranti.

 

 

Mariehamn den 16 september 2022

 

 

 

 

 

Stephan Toivonen                                       John Holmberg