Ltl Stephan Toivonens och ltl John Holmbergs reservation

Ltl Stephan Toivonens och ltl John Holmbergs reservation

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Reservation

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

Stephan Toivonen

2022-09-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot finans- och näringsutskottet betänkande nr 18/2021-2022 

 

 

Allmänna motiveringen

 

Motivering

 

Landskapsregeringen bör informera om stora lån och garantier.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi att följande text sätts in i avsnittet Lån och garanti för energi:

 

”Utskottet konstaterar att landskapsregeringen skall fastställa villkor för eventuella lån och garantier i enlighet med EU:s statsstödsregler och förutsätter att beslutet delges till utskottet.”

 

 

 

Mariehamn den 16 september 2022

 

 

 

 

 

Stephan Toivonen                                       John Holmberg