Måluppfyllelse och styrningen av målsättningarna för Högskolans verksamhet

Måluppfyllelse och styrningen av målsättningarna för Högskolans verksamhet

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Bilaga