Dokument

1 - 58 av totalt 58 dokument

Dokumentnamn Typ Lagtingsår
Utlåtande från självstyrelsepolitiska nämnden gällande ADR Bilaga 2019-2020
Utlåtande från självstyrelsepolitiska nämnden gällande ADR Bilaga 2019-2020
Effektivitetsrevision av övertidsutbetalningar inom ÅHS Bilaga 2019-2020
Granskning av Data-, Lotteri- och Upphandlingsinspektion Bilaga 2019-2020
Granskning av IT-drift och - utveckling inom landskapets förvaltning Bilaga 2019-2020
Effektivitetsrevision av sekreterarenheten inom ÅHS Bilaga 2019-2020
Effektivitetsrevision av tekniska enheten Bilaga 2019-2020
Effektivitetsrevision av bokslutsprocessen inom ÅHS Bilaga 2019-2020
Effektivitetsrevision av bokslutsprocessen inom ÅHS Bilaga 2019-2020
RP972019 Bilaga 2019-2020
FNU:s utlåtande 1/2019-2020 Bilaga 2019-2020
SJPN:s utlåtande 1/2019-2020 Bilaga 2019-2020
FNU:s utlåtande 1/2018-2019 Bilaga 2018-2019
Komplettering av framställning 8 november 2019 självstyrelselagen Bilaga 2019-2020
Riksdagens skrivelse komplettering Bilaga 2019-2020
Ändringar i tredje tilläggsbudgeten för år 2019 Bilaga 2019-2020
Ålandsdelegationens utlåtande 13.5.2013 Bilaga 2019-2020
RP 320/2018 rd Bilaga 2019-2020
Fnu0220192020 Bilaga 2019-2020
Förslag till statsrådets förordning Bilaga 2019-2020
Avtal om främjande av internationellt arktiskt forskningssamarbete .pdf Bilaga 2019-2020
Förordning M318.pdf Bilaga 2019-2020
M318 Agreement.pdf Bilaga 2019-2020
Regeringens proposition till riksdagen Bilaga 2019-2020
Riksdagens svar RSv 259/2018 rd Bilaga 2019-2020
Betänkande GrUB 12/2018 rd Bilaga 2019-2020
Riksdagens svar RSv 259/2018 rd Bilaga 2019-2020
Förslag till Ålands budget för år 2020 (PDF) Bilaga 2019-2020
Förslag till Ålands budget för år 2020 (slutlig 23.10.2019) Bilaga 2019-2020
Decisions of the 2018 Addis Ababa Extraordinary Congress Bilaga 2018-2019
Åland Folkhälsorapport 2019 Bilaga 2018-2019
Bilaga 2: Decisions of the 2018 Addis Ababa Extraordinary Congress Bilaga 2018-2019
Bilaga 1 för RP 9/2018-2019 Bilaga 2018-2019
Årsredovisning 2018 Bilaga 2018-2019
Åva-Jurmo Bilaga 2018-2019
Kökar-Kyrkogårdsö-Husö-Föglö Bilaga 2010-2011
Kumlinge- Enklinge Bilaga 2010-2011
Lappo-Torsholma Bilaga 2010-2011
Bilaga B1 Bilaga 2010-2011
Bilaga B1a Bilaga 2010-2011
Bilaga B1b Bilaga 2010-2011
Bilaga B1c Bilaga 2010-2011
Kortruttsutredning 2011 Bilaga 2010-2011
Östra Föglö Bilaga 2010-2011
Sottunga-Seglinge Bilaga 2018-2019
Sund-Vårdö Bilaga 2018-2019
Tunnel alt. frigående färja Bilaga 2018-2019
Tunnel till Föglö Bilaga 2018-2019
Antal mottagare av hemvårdsstöd Bilaga 2018-2019
Framställning 14/2003-2004 Bilaga 2003-2004
Bilaga 8 Granskning av Ålands fiskodling, Guttorp – Landskapsrevisionen 21.2.2019 Bilaga 2018-2019
Bilaga 7 Granskning av vägunderhållsenheten – Landskapsrevisionen 18.2.2019 Bilaga 2018-2019
Bilaga 6 Granskning av Ålands polismyndighet – Landskapsrevisionen 22.11.2018 Bilaga 2018-2019
Bilaga 5 Effektivitetsrevision av ÅHS’ rutiner kring bestående aktiva – BDO Audiator 19.12.2018 Bilaga 2018-2019
Bilaga 4 Uppföljning av mervärdesskattehanteringen inom ÅHS – BDO Audiator 17.12.2018 Bilaga 2018-2019
Bilaga 3 Effektivitetsrevision av lagerfunktionen inom ÅHS – BDO Audiator 12.12.2018 Bilaga 2018-2019
Bilaga 2 Effektivitetsrevision av vård utanför Åland – BDO Audiator 10.12.2018 Bilaga 2018-2019
Bilaga 1 Effektivitetsrevision av lönefunktionen inom ÅHS – BDO Audiator 10.12.2018 Bilaga 2018-2019