Dokument

1 - 100 av totalt 167 dokument

Dokumentnamn Lagtingsår
Lagtingsledamot Anders Eriksson ändringsförslag Lagtingsledamot Anders Eriksson ändringsförslag 2022-2023
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av överenskommelsen med Estland om solidaritetsåtgärder för att säkerställa försörjningstryggheten för gas Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av överenskommelsen med Estland om solidaritetsåtgärder för att säkerställa försörjningstryggheten för gas 2022-2023
Multilateralt avtal M347 Multilateralt avtal M347 2022-2023
Multilateral agreement M347 under section 1.5.1 of ADR on the carriage of monkeypox virus Multilateral agreement M347 under section 1.5.1 of ADR on the carriage of monkeypox virus 2022-2023
Statsrådets förordning om det multilaterala avtalet M347 enligt kapitel 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR) Statsrådets förordning om det multilaterala avtalet M347 enligt kapitel 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR) 2022-2023
Ltl Alfons Röbloms ändringsförslag FNU 2/2022-2023 betänkande över förslag till Ålands budget för år 2023 Ltl Alfons Röbloms ändringsförslag FNU 2/2022-2023 betänkande över förslag till Ålands budget för år 2023 2022-2023
Ltl Stellan Egelands ändringsförslag FNU 2/2022-2023 betänkande över förslag till Ålands budget för år 2023 Ltl Stellan Egelands ändringsförslag FNU 2/2022-2023 betänkande över förslag till Ålands budget för år 2023 2022-2023
Ltl Simon Holmströms ändringsförslag FNU 2/2022-2023 betänkande över förslag till Ålands budget för år 2023 Ltl Simon Holmströms ändringsförslag FNU 2/2022-2023 betänkande över förslag till Ålands budget för år 2023 2022-2023
Ltl Simon Holmströms ändringsförslag FNU 2/2022-2023 betänkande över förslag till Ålands budget för år 2023 Ltl Simon Holmströms ändringsförslag FNU 2/2022-2023 betänkande över förslag till Ålands budget för år 2023 2022-2023
Ltl Simon Holmströms ändringsförslag FNU 2/2022-2023 betänkande över förslag till Ålands budget för år 2023 Ltl Simon Holmströms ändringsförslag FNU 2/2022-2023 betänkande över förslag till Ålands budget för år 2023 2022-2023
Ltl Rainer Juslins ändringsförslag FNU 2/2022-2023 betänkande över förslag till Ålands budget för år 2023 Ltl Rainer Juslins ändringsförslag FNU 2/2022-2023 betänkande över förslag till Ålands budget för år 2023 2022-2023
Ltl John Holmbergs ändringsförslag FNU 2/2022-2023 betänkande över förslag till Ålands budget för år 2023 Ltl John Holmbergs ändringsförslag FNU 2/2022-2023 betänkande över förslag till Ålands budget för år 2023 2022-2023
Skillnader i inkomster mellan kvinnor och män Skillnader i inkomster mellan kvinnor och män 2022-2023
Reservationer till budgetbetänkande FNU 2/2022-2023 Reservationer till budgetbetänkande FNU 2/2022-2023 2022-2023
RP1992022 rd 2022-2023
Budgetmotioner 1-29/2022-2023 2022-2023
Budgetmotiner 30-49/2022-2023 2022-2023
Budgetmotioner 50-85/2022-2023 2022-2023
Förslag till Ålands budget för år 2023 2022-2023
Proposition RP 125/2022 2021-2022
Proposition m ändring av 11 kap. i strafflagen 2021-2022
Proposition sättande i kraft av världspostkonventionen 2021-2022
Llt John Holmbergs ändringsförslag BF 5/2021-2022 2021-2022
Ltl John Holmbergs ändringsförslag LF 20/2021-2022 2021-2022
Ltl Stephan Toivonens klämförslag Spörsmål 1/2021-2022 2021-2022
Statusrapport 5 Statusrapport 5 2021-2022
Ltl Ingrid Zettermans klämförslag Spörsmål 1/2021-2022 2021-2022
RP320212022bilaga3 2021-2022
RP220212022bilaga2 2021-2022
RP1020212022bilaga1 2021-2022
RP1120212022bilaga2 2021-2022
Rp1120212022bilaga1 2021-2022
Ltl Ingrid Zettermans kläm gällande LF 15/2021-2022 Ltl Ingrid Zettermans kläm gällande LF 15/2021-2022 2021-2022
Årsredovisningen 2021 2021-2022
Kläm gällande LF 12/2021-2022 2021-2022
Bilaga 1 Statsrådets förordning Bilaga 1 Statsrådets förordning 2021-2022
Kommunikationsministeriets promemoria bilaga 2 Kommunikationsministeriets promemoria bilaga 2 2021-2022
Multilateral avtal M344 Multilateral avtal M344 2021-2022
Proposition RP 15/2022 rd Proposition RP 15/2022 rd 2021-2022
Proposition RP 16/2022 rd Proposition RP 16/2022 rd 2021-2022
Proposition RP 6/2022 rd Proposition RP 6/2022 rd 2021-2022
Ltl John Holmbergs kläm över lagförslag "Ny serviceprocess för arbetssökande" 2021-2022
Finans- och näringsutskottets utlåtande Finans- och näringsutskottets utlåtande över näringsrätt och näringstillstånd 2021-2022
Statsrådets förordning Statsrådets förordning 2021-2022
Multilateralt avtal M343 Multilateralt avtal M343 2021-2022
Betänkande om lagstiftningsbehovet för förvaltningens fortsatta digitalisering 2021-2022
Underlag för en lag om elektronisk behandling av klient- och patientuppgifter inom social- och hälsovården 2021-2022
God förvaltningssed inom Fastighetsverket God förvaltningssed inom Fastighetsverket 2021-2022
Utvärdering av Fastighetsverkets internhyressystem Utvärdering av Fastighetsverkets internhyressystem 2021-2022
Fastighetsverket användandet av resurser på ett effektivt och ändamålsenligt sätt Fastighetsverket användandet av resurser på ett effektivt och ändamålsenligt sätt 2021-2022
Granskning av utbildnings- och kulturavdelningen Granskning av utbildnings- och kulturavdelningen 2021-2022
Granskning av verkstads- och lagerenheten Granskning av verkstads- och lagerenheten 2021-2022
Meddelande 2021-2022
Ltl John Holmbergs Kläm Ltl John Holmbergs Kläm 2021-2022
Ltl Ingrid Zettermans kläm gällande lagstiftningen om offentlig upphandling 2021-2022
Alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelpolitiskt program Alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelpolitiskt program 2021-2022
Bilaga till landskapsregeringens externpolitiska meddelande nr 1/2021-2022 Bilaga till landskapsregeringens externpolitiska meddelande nr 1/2021-2022 2021-2022
Förordning om ändring av namnet på den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg Förordning om ändring av namnet på den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg 2021-2022
Förordning om det multilaterala avtalet M342 enligt kapitel 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR) Förordning om det multilaterala avtalet M342 enligt kapitel 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR) 2021-2022
Ltl Camilla Gunells och Nina fellmans förslag till Kläm 2020-2021
Ltl Johan Holmbergs m.fl. åtgärdsuppmaning 2021-2022
Förslag till Ålands budget för 2022 Förslag till Ålands budget för 2022 2021-2022
RP 452021rd 2021-2022
FR0119992000 1999-2000
Regeringens proposition gällande avtalet om partnerskap och samarbete med EU och Singapore 2020-2021
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ändringar i Wien överenskommelsen om besiktning samt sättande i kraft av överenskommelsen Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ändringar i Wien överenskommelsen om besiktning samt sättande i kraft av överenskommelsen 2020-2021
Svar på revisionsberättelsen Svar på revisionsberättelsen 2020-2021
Årsredovisning 2020 pdf 2020-2021
Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 pdf format 2020-2021
Ltl Jessy Eckermans förslag till kläm 2020-2021
Statsrådets förordning om det multilaterala avtalet RID 1/2021 enligt avsnitt 1.5 i bilagan till reglementet om internationell järnvägstransport av farligt gods (RID) som ingår i bihang C till konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF) 2020-2021
Statsrådets förordning om det multilaterala avtalet M334 enligt kapitel 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR) 2020-2021
Statsrådets förordning om det multilaterala avtalet M333 enligt kapitel 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR) 2020-2021
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ändringar i Wienöverenskommelsen om besiktning samt sättande i kraft av överenskommelsen 2020-2021
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av överenskommelsen med Japan om social trygghet 2020-2021
FR1619992000 1999-2000
Självstyrelsepolitiska nämndens utlåtande över hälso- och sjukvårdens vårdgaranti Självstyrelsepolitiska nämndens utlåtande över hälso- och sjukvårdens vårdgaranti 2020-2021
Självstyrelsepolitiska nämndens utlåtande över ändring av tobakslagen Självstyrelsepolitiska nämndens utlåtande över ändring av tobakslagen 2020-2021
Effektivitetsrevision – Riskhanteringen vid ÅHS´ stödfunktioner och dess koppling till den interna kontrollen 2020-2021
Effektivitetsrevision – schemaläggning och utnyttjande av personalresurser 2020-2021
Granskning av miljöbyrån 2020-2021
Granskning av projekt västra Föglö 2020-2021
Granskning av Ålands musikinstitut 2020-2021
Bilaga: Multilateral Special Agreement RID 6/2020 2020-2021
Bilaga: Multilateral Agreement M330 2020-2021
Klam2 2020-2021
Ltl John Holmbergs kläm gällande LF 6/2020-2021 2020-2021
Ltl Katrin Sjögrens Klämförslag gällande LF 6/2020-2021 2020-2021
Social- och miljöutskottets utlåtande över Nya EU-krav på laddinfrastruktur och energieffektivt byggande m.m. 2020-2021
Bilaga till externpolitiska meddelandet 2020-2021
Social- och miljöutskottets utlåtande 2020-2021
Finans- och näringsutskottets utlåtande 2020-2021
Lag- och kulturutskottets utlåtande 2020-2021
Budget 2021 2020-2021
Multilateralt avtal M323 ADR översättning 2019-2020
Multilateralt avtal M323 ADR 2019-2020
RP 242.2001 2019-2020
Statsrådets förordning om det andra tilläggsprotokollet 2019-2020
Statsrådets förordning (ADR) 2019-2020
Republikens presidents förordning 337/2002 RP förordning 337/2002 2019-2020