Dokument

1 - 100 av totalt 203 dokument

Dokumentnamn Lagtingsår
General Regulations of the Universal Postal Union General Regulations of the Universal Postal Union 2023-2024
Constitution of the Universal Postal Union Constitution of the Universal Postal Union 2023-2024
Constitution of the Universal Postal Union Constitution of the Universal Postal Union 2023-2024
Statsrådets förordning om Världspostkonventionen och om några andra avtal Statsrådets förordning om Världspostkonventionen och om några andra avtal 2023-2024
Budgetförslag 2024 pdf 2023-2024
Äldrepolitiskt program 2023-2023 Äldrepolitiskt program 2023-2023 2022-2023
Åtgärdspaket 2023-2025 för att främja fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor i linje med målsättningarna i Folkhälsostrategi för Åland 2023-2030 Åtgärdspaket 2023-2025 för att främja fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor i linje med målsättningarna i Folkhälsostrategi för Åland 2023-2030 2022-2023
Bilaga 2 Indikatorer som ska följas vid uppföljning av Folkhälsostrategi för Åland 2023-2030 Bilaga 2 Indikatorer som ska följas vid uppföljning av Folkhälsostrategi för Åland 2023-2030 2022-2023
Bilaga 1 Statistikbilaga till Folkhälsostrategi för Åland 2023-2030 Bilaga 1 Statistikbilaga till Folkhälsostrategi för Åland 2023-2030 2022-2023
Folkhälsostrategi för Åland 2023-2030 Folkhälsostrategi för Åland 2023-2030 2022-2023
CONSIDERATION AND ADOPTION OF PROPOSED AMENDMENTS TO THE CONVENTION CONSIDERATION AND ADOPTION OF PROPOSED AMENDMENTS TO THE CONVENTION 2022-2023
Godkännande av resolutionen från det 46:e mötet i Internationella sjöfartsorganisationens (IMO) kommitté för underlättande av sjöfart Godkännande av resolutionen från det 46:e mötet i Internationella sjöfartsorganisationens (IMO) kommitté för underlättande av sjöfart 2022-2023
Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringarna i bilagan till konventionen om underlättande av internationell sjöfart Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringarna i bilagan till konventionen om underlättande av internationell sjöfart 2022-2023
TMK0320222023-parallelltexter TMK0320222023-parallelltexter 2022-2023
RP 262/2022 rd RP 262/2022 rd 2022-2023
RP 53/2012 rd RP 53/2012 rd 2022-2023
RP 6/2022-2023 bilaga 2 RP 6/2022-2023 bilaga 2 2022-2023
Finlands författningssamling 343/2023 2022-2023
Talmanskonferensens lagförslag 2/2022-2023 parallelltexter Talmanskonferensens lagförslag 2/2022-2023 parallelltexter 2022-2023
BF0420222023reservationer 2022-2023
Självstyrelsepolitiska nämndens utlåtande Självstyrelsepolitiska nämndens utlåtande 2022-2023
Ltl Rainer Juslins m.fl. åtgärdsuppmaning med anledning av spörsmål nr 1 2022-2023 Rainer Juslins m.fl. åtgärdsuppmaning med anledning av spörsmål nr 1 2022-2023 2022-2023
Ltl Simon Holmströms ändringsförslag gällande gemensam förvaltning av strömmingen i Ålands hav och Bottenhavet Ltl Simon Holmströms ändringsförslag gällande gemensam förvaltning av strömmingen i Ålands hav och Bottenhavet 2022-2023
Ltl Camilla Gunells klämförslag dricksvattendirektivet LF 19/2022-2023 Ltl Camilla Gunells klämförslag dricksvattendirektivet LF 19/2022-2023 2022-2023
Årsredovisning 2022 Årsredovisning 2022 2022-2023
Ltl Nina Fellmans klämförslag Ltl Nina Fellmans klämförslag 2022-2023
Omställningsplan för en grönare fartygsflotta i Skärgårdstrafiken i Ålands Skärgård Omställningsplan för en grönare fartygsflotta i Skärgårdstrafiken i Ålands Skärgård 2022-2023
Energikommissionens rekommendation till landskapsregeringen gällande elektrifiering av skärgårdstrafik Energikommissionens rekommendation till landskapsregeringen gällande elektrifiering av skärgårdstrafik 2022-2023
Social- och miljöutskottets utlåtande 1/2022-2023 2021-2022
Genomförandetabell 2022-2023
Högskolans utbildningsavtal och resultatfinansiering Högskolans utbildningsavtal och resultatfinansiering 2022-2023
Granskning av Ålands sjösäkerhetscentrum Granskning av Ålands sjösäkerhetscentrum 2022-2023
Granskning av infrastrukturavdelningen Granskning av infrastrukturavdelningen 2022-2023
Utvärdering av Högskolan på Ålands rutiner för intern kontroll Utvärdering av Högskolan på Ålands rutiner för intern kontroll 2022-2023
Måluppfyllelse och styrningen av målsättningarna för Högskolans verksamhet Måluppfyllelse och styrningen av målsättningarna för Högskolans verksamhet 2022-2023
Godkännande och sättande i kraft av den globala konventionen om erkännande av examina avseende högre utbildning Godkännande och sättande i kraft av den globala konventionen om erkännande av examina avseende högre utbildning 2022-2023
Lagtingsledamot Anders Eriksson ändringsförslag Lagtingsledamot Anders Eriksson ändringsförslag 2022-2023
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av överenskommelsen med Estland om solidaritetsåtgärder för att säkerställa försörjningstryggheten för gas Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av överenskommelsen med Estland om solidaritetsåtgärder för att säkerställa försörjningstryggheten för gas 2022-2023
Multilateralt avtal M347 Multilateralt avtal M347 2022-2023
Multilateral agreement M347 under section 1.5.1 of ADR on the carriage of monkeypox virus Multilateral agreement M347 under section 1.5.1 of ADR on the carriage of monkeypox virus 2022-2023
Statsrådets förordning om det multilaterala avtalet M347 enligt kapitel 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR) Statsrådets förordning om det multilaterala avtalet M347 enligt kapitel 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR) 2022-2023
Ltl Alfons Röbloms ändringsförslag FNU 2/2022-2023 betänkande över förslag till Ålands budget för år 2023 Ltl Alfons Röbloms ändringsförslag FNU 2/2022-2023 betänkande över förslag till Ålands budget för år 2023 2022-2023
Ltl Stellan Egelands ändringsförslag FNU 2/2022-2023 betänkande över förslag till Ålands budget för år 2023 Ltl Stellan Egelands ändringsförslag FNU 2/2022-2023 betänkande över förslag till Ålands budget för år 2023 2022-2023
Ltl Simon Holmströms ändringsförslag FNU 2/2022-2023 betänkande över förslag till Ålands budget för år 2023 Ltl Simon Holmströms ändringsförslag FNU 2/2022-2023 betänkande över förslag till Ålands budget för år 2023 2022-2023
Ltl Simon Holmströms ändringsförslag FNU 2/2022-2023 betänkande över förslag till Ålands budget för år 2023 Ltl Simon Holmströms ändringsförslag FNU 2/2022-2023 betänkande över förslag till Ålands budget för år 2023 2022-2023
Ltl Simon Holmströms ändringsförslag FNU 2/2022-2023 betänkande över förslag till Ålands budget för år 2023 Ltl Simon Holmströms ändringsförslag FNU 2/2022-2023 betänkande över förslag till Ålands budget för år 2023 2022-2023
Ltl Rainer Juslins ändringsförslag FNU 2/2022-2023 betänkande över förslag till Ålands budget för år 2023 Ltl Rainer Juslins ändringsförslag FNU 2/2022-2023 betänkande över förslag till Ålands budget för år 2023 2022-2023
Ltl John Holmbergs ändringsförslag FNU 2/2022-2023 betänkande över förslag till Ålands budget för år 2023 Ltl John Holmbergs ändringsförslag FNU 2/2022-2023 betänkande över förslag till Ålands budget för år 2023 2022-2023
Skillnader i inkomster mellan kvinnor och män Skillnader i inkomster mellan kvinnor och män 2022-2023
Reservationer till budgetbetänkande FNU 2/2022-2023 Reservationer till budgetbetänkande FNU 2/2022-2023 2022-2023
RP1992022 rd 2022-2023
Budgetmotioner 1-29/2022-2023 2022-2023
Budgetmotiner 30-49/2022-2023 2022-2023
Budgetmotioner 50-85/2022-2023 2022-2023
Förslag till Ålands budget för år 2023 2022-2023
Proposition RP 125/2022 2021-2022
Proposition m ändring av 11 kap. i strafflagen 2021-2022
Proposition sättande i kraft av världspostkonventionen 2021-2022
Llt John Holmbergs ändringsförslag BF 5/2021-2022 2021-2022
Ltl John Holmbergs ändringsförslag LF 20/2021-2022 2021-2022
Ltl Stephan Toivonens klämförslag Spörsmål 1/2021-2022 2021-2022
Statusrapport 5 Statusrapport 5 2021-2022
Ltl Ingrid Zettermans klämförslag Spörsmål 1/2021-2022 2021-2022
RP320212022bilaga3 2021-2022
RP220212022bilaga2 2021-2022
RP1020212022bilaga1 2021-2022
RP1120212022bilaga2 2021-2022
Rp1120212022bilaga1 2021-2022
Ltl Ingrid Zettermans kläm gällande LF 15/2021-2022 Ltl Ingrid Zettermans kläm gällande LF 15/2021-2022 2021-2022
Årsredovisningen 2021 2021-2022
Kläm gällande LF 12/2021-2022 2021-2022
Bilaga 1 Statsrådets förordning Bilaga 1 Statsrådets förordning 2021-2022
Kommunikationsministeriets promemoria bilaga 2 Kommunikationsministeriets promemoria bilaga 2 2021-2022
Multilateral avtal M344 Multilateral avtal M344 2021-2022
Proposition RP 15/2022 rd Proposition RP 15/2022 rd 2021-2022
Proposition RP 16/2022 rd Proposition RP 16/2022 rd 2021-2022
Proposition RP 6/2022 rd Proposition RP 6/2022 rd 2021-2022
Ltl John Holmbergs kläm över lagförslag "Ny serviceprocess för arbetssökande" 2021-2022
Finans- och näringsutskottets utlåtande Finans- och näringsutskottets utlåtande över näringsrätt och näringstillstånd 2021-2022
Statsrådets förordning Statsrådets förordning 2021-2022
Multilateralt avtal M343 Multilateralt avtal M343 2021-2022
Betänkande om lagstiftningsbehovet för förvaltningens fortsatta digitalisering 2021-2022
Underlag för en lag om elektronisk behandling av klient- och patientuppgifter inom social- och hälsovården 2021-2022
God förvaltningssed inom Fastighetsverket God förvaltningssed inom Fastighetsverket 2021-2022
Utvärdering av Fastighetsverkets internhyressystem Utvärdering av Fastighetsverkets internhyressystem 2021-2022
Fastighetsverket användandet av resurser på ett effektivt och ändamålsenligt sätt Fastighetsverket användandet av resurser på ett effektivt och ändamålsenligt sätt 2021-2022
Granskning av utbildnings- och kulturavdelningen Granskning av utbildnings- och kulturavdelningen 2021-2022
Granskning av verkstads- och lagerenheten Granskning av verkstads- och lagerenheten 2021-2022
Meddelande 2021-2022
Ltl John Holmbergs Kläm Ltl John Holmbergs Kläm 2021-2022
Ltl Ingrid Zettermans kläm gällande lagstiftningen om offentlig upphandling 2021-2022
Alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelpolitiskt program Alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelpolitiskt program 2021-2022
Bilaga till landskapsregeringens externpolitiska meddelande nr 1/2021-2022 Bilaga till landskapsregeringens externpolitiska meddelande nr 1/2021-2022 2021-2022
Förordning om ändring av namnet på den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg Förordning om ändring av namnet på den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg 2021-2022
Förordning om det multilaterala avtalet M342 enligt kapitel 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR) Förordning om det multilaterala avtalet M342 enligt kapitel 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR) 2021-2022
Ltl Camilla Gunells och Nina fellmans förslag till Kläm 2020-2021
Ltl Johan Holmbergs m.fl. åtgärdsuppmaning 2021-2022
Förslag till Ålands budget för 2022 Förslag till Ålands budget för 2022 2021-2022
RP 452021rd 2021-2022
FR0119992000 1999-2000