Meddelande 1/2022-2023

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Meddelande

Ladda ner Word-dokument

 

MEDDELANDE nr 1/2022-2023

Datum

 

2022-10-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Meddelande enligt 25 § 1 mom. lagtingsordningen för Åland

 

 

 

Konstaterades att talmannen i enlighet med 27 § 1 mom. lagtingsordningen för Åland (2011:97) på initiativ av lantrådet den 12 oktober 2022 beviljat minister Alfons Röblom avsked.

 

Enligt 25 § 1 mom. lagtingsordningen för Åland överlämnar landskapsregeringen därför ett meddelande om ändring av regeringsprogrammet till lagtinget då sammansättningen i lanskapsregeringen ändrats.

 

Den nuvarande fördelningen av ansvarsområdena för landskapsregeringens ministrar, inklusive ersättarna, kvarstår fram till det att lagtinget i enlighet med 25 § 2 mom. lagtingsordningen för Åland behandlat meddelandet. Detta innebär i första hand att minister Christian Wikström och i andra hand vicelantrådet Harry Jansson innehar tidigare minister Röbloms ansvarsområden fram till det att meddelandet är behandlat. Landskapsregeringen anser att lagtinget bör sammankallas så snabbt som möjligt för att behandla meddelandet.

 

Med anledning härav överlämnar landskapsregeringen, under ledning av lantrådet Veronica Thörnroos, följande meddelande till lagtinget.

 

 

 

Mariehamn den 20 oktober 2022

 

 

 

Lantråd

 

 

Veronica Thörnroos

 

 

Vicelantråd

 

 

 

Harry Jansson

 

 


 

Landskapsregeringen meddelar härmed att ansvarsområdena för landskapsregeringens ministrar ändrar i regeringsprogrammet (M 1/2019-2020) i enlighet med nedanstående uppdelning.

 

Namn

Ansvarsområde

Första

ersättare

Andra

ersättare

Lantråd

Veronica

Thörnroos

Lagberedningen samt från regeringskansliet personalfrågor, närings- och hembygdsrättsfrågor samt jordförvärvsrättsfrågor.

Harry

Jansson

Roger

Höglund

Vicelantråd

Harry

Jansson

Regeringskansliet; övergripande självstyrelsepolitiska frågor, övriga ärenden som hör till enheten för rättsliga och internationella frågor, EU, public service, polis, kommunala frågor samt från social- och miljöavdelningen klimatfrågor och från infrastrukturavdelningen energi- samt plan-och byggfrågor.

Roger

Höglund

Annette

Holmberg-

Jansson

Ministrar

Roger

Höglund

Finansavdelningen; finansfrågor samt från näringsavdelningen sjöfartsfrågor.

Fredrik

Karlström

Annika

Hambrudd

Annette

Holmberg-

Jansson

Social- och miljöavdelningen; social- och hälsovårdsfrågor samt Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM) samt Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS). Nordiska samarbetsfrågor från regeringskansliet.

Annika

Hambrudd

Fredrik

Karlström

Annika

Hambrudd

Utbildnings- och kulturavdelningen; utbildnings-, kultur- och idrottsfrågor samt från regeringskansliet jämställdhets- och integrationsfrågor.

Annette

Holmberg-

Jansson

Christian Wikström

Fredrik

Karlström

Näringsavdelningen; näringslivsfrågor och sysselsättningen förutom sjöfartsfrågorna samt digitaliseringsfrågor från regeringskansliet.

Christian

Wikström

Annika Hambrudd

Christian

Wikström

Infrastrukturavdelningen; infrastrukturfrågor samt bostadsfrågor. Från social- och miljöavdelningen; miljöbyrån.

Harry

Jansson

Annette Holmberg-Jansson

 

Landskapsregeringen kan vid sammanträde vid behov temporärt t.ex. vid ledigheter besluta om att göra avvikelser från ansvarsfördelningen.