Meddelande 5/2020-2021

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Meddelande

Ladda ner Word-dokument

 

5x5px

regeringen_svartvit

MEDDELANDE nr 5/2020-2021

Datum

 

2021-06-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Meddelande enligt 25 § 1 mom. i lagtingsordningen för Åland

 

 

I enlighet med 25 § 1 mom. i lagtingsordningen för Åland (ÅFS 2011:97) ska landskapsregeringen utan dröjsmål överlämna sitt program till lagtinget i form av ett meddelande när landskapsregeringens program eller sammansättning har ändrats på ett betydande sätt.

 

Med anledning härav överlämnar landskapsregeringen, under ledning av lantrådet Veronica Thörnroos, följande meddelande till lagtinget.

 

 

 

 

 

Mariehamn den 11 juni 2021

 

 

 

 

L a n t r å d

 

 

Veronica Thörnroos

 

 

 

 

Vicelantråd

 

 

Harry Jansson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landskapsregeringen meddelar härmed att ansvaret för närings- och hembygdsrättsfrågor samt jordförvärvsrättsfrågor flyttas från vicelantrådet till lantrådet från och med den 11 juni 2021. Samtidigt uppdateras listan över ansvariga ministrar i regeringsprogrammet och förtydliganden görs (M 1/2019-2020). Då minister Torbjörn Eliasson avgick och ersattes med Roger Höglund den 13 januari 2021 ansågs detta inte vara en sådan betydande ändring av landskapsregeringens program eller sammansättning som kräver ett meddelande enligt 25 § 1 mom. i lagtingsordningen för Åland.

 

Med anledning härav meddelas att regeringen har följande sammansättning samt ansvarsområden:

 

Namn

Ansvarsområde

Första

ersättare

Andra

ersättare

Lantråd

Veronica

Thörnroos

Lagberedningen samt från regeringskansliet personalfrågor, närings- och hembygdsrättsfrågor samt jordförvärvsrättsfrågor.

Harry

Jansson

Roger

Höglund

Vicelantråd

Harry

Jansson

Regeringskansliet; övergripande självstyrelsepolitiska frågor, övriga ärenden som hör till enheten för rättsliga och internationella frågor, EU, public service, polis samt kommunala frågor.

Roger

Höglund

Annette

Holmberg-

Jansson

Ministrar

Roger

Höglund

Finansavdelningen; finansfrågor, förutom digitalisering, samt från näringsavdelningen sjöfartsfrågor.

Fredrik

Karlström

Annika

Hambrudd

Annette

Holmberg-

Jansson

Social- och miljöavdelningen; social- och hälsovårdsfrågor samt Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM) samt Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS).

Nordiska samarbetsfrågor.

Annika

Hambrudd

Fredrik

Karlström

Annika

Hambrudd

Utbildnings- och kulturavdelningen; utbildningsfrågor, förutom Högskolan på Åland, samt kultur-, idrott-, jämställdhets- och integrationsfrågor.

Annette

Holmberg-

Jansson

Alfons

Röblom

Fredrik

Karlström

Näringsavdelningen; näringslivsfrågor, förutom sjöfartsfrågorna, samt digitaliseringsfrågor.

Alfons

Röblom

Christian

Wikström

Alfons

Röblom

Utvecklingsminister med ansvar för miljö-, klimat-, energi-, plan-, bygg- och bostadsfrågor samt Högskolan på Åland. Från social- och miljöavdelningen; miljöbyrån.

Christian

Wikström

 

Harry

Jansson

Christian

Wikström

Infrastrukturavdelningen; infrastrukturfrågor.

Harry

Jansson

Roger

Höglund