Näringsutskottets betänkande 12/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 12/2001-2002

 

Datum

 

Näringsutskottet

2002-01-21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Näringsutskottets betänkande

Upphävande av landskapslagen om snabbare indrivning av vissa skogsförbättringslån

·      Landskapsstyrelsens framställning nr 9/2001-2002

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsstyrelsens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 1

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsstyrelsens förslag

 

Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget upphäver landskapslagen om snabbare indrivning av vissa skogsförbättringslån (50/1977).

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till landskapsstyrelsens motiveringar i framställningen föreslår utskottet att lagförslaget godkänns.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet har erfarit att landskapslagen om snabbare indrivning av vissa skogsförbättringslån (50/1977) inte längre tillämpas. Det finns idag inga lån som hanteras enligt denna lag. Lagen bör därför upphävas.

     Utskottet, som delar landskapsstyrelsens bedömningar, föreslår att de i framställningen godkänns.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 19 december 2001 inbegärt näringsutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört landskapsstyrelseledamoten Ritva Sarin Grufberg samt vikarierande lagberedaren Ann-Chartotte Tynelius.

     I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Anne-May Pehrsson, vice ordföranden Leo Sjöstrand samt ledamöterna Anders Englund, Harriet Lindeman och Gun-Mari Lindholm.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar det i framställningen ingående lagförslaget oförändrat

__________________

 

 

 

Mariehamn den 21 januari 2002

 

 

Ordförande

 

 

Anne-May Pehrsson

 

 

Sekreterare

 

 

Arne Selander